Politikk

Gigantbygg blir bygget: Livsvitenskapsbygget blir på 97.000 kvadratmeterer og er et spleiselag hvor Oslo Universitetssykehus disponerer nesten 1/3 av bygget, og de resterende 2/3 vil nyttes av Universitetet i Oslo.

Livsvitenskapsbygget realiseres - prislappen er 11,9 milliarder kroner

Regjeringen foreslår å bevilge 11,9 milliarder kroner til Livsvitenskapsbygget som skal bygges på Gaustad. Rektor Svein Stølen på Universitetet i Oslo er svært glad for at Livsvitenskapsbygget nå blir realisert. Bygget skal skape verdensledende forskning og nye arbeidsplasser, sier han.

Publisert

Budsjettet til Livsvitenskapbygget var opprinnelig på om lag 6,1 milliarder kroner da gravearbeidene startet i 2018. Men arbeidet stoppet opp i fjor sommer da vanskelige grunnforhold med kvikkleire gjorde at kostnadene økte med ca. 1 milliard kroner.

Men i sommer ble det klart at Oslo Universitetssykehus (OUS) blir med på prosjektet. Bygget blir derfor 12.000 m² større og totalt på 97.000 m².

I statsbudsjett for neste år foreslår regjeringen å øke kostnadsrammen for prosjektet til 11,9 milliarder kroner, det gjør at byggearbeidene nå kan gjenopptas.

UIO-rektor Svein Stølen er svært glad for budsjettforslaget fra regjeringen. - Livsvitenskapbygget skal legge til rette for verdensledende norsk forskning og styrke vår evne til å ta kunnskapen og forskningen i bruk innen livsvitenskap for helse og miljø. Med Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo Universitetssykehus (OUS) under samme tak, styrkes samarbeid og synergier og vår evne til tverrfaglig forskning for å utvikle nye behandlingsmetoder og teknologier og framtidens helsevesen, sier Stølen.

UiO og OUS er fornøyd med den nye samlede løsningen for Livsvitenskapsbygget. Dette blir et spleiselag hvor OUS disponerer nesten 1/3 av bygget, og de resterende 2/3 vil nyttes av UiO.

Dette er et tydelig signal om at det er politisk vilje til å styrke det gode samarbeidet mellom UiO og OUS. Dette vil gi synergier som kommer samfunnet og pasientene til gode, sier Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved OUS.

Nasjonal betydning

Livsvitenskapsbygget blir et felles anlegg for farmasi, kjemi, livsvitenskap og medisin hvor grunnleggende tverrfaglig forskning vil bidra til utvikling av ny kunnskap og nye løsninger. Bygget samler forskningsmiljøer fra UiO og OUS, men bygges for samarbeid utover dette. Byggets avanserte laboratorier- og forskningsutstyr blir tilgjengelig regionalt og nasjonalt, og inngår i en langsiktig satsing på forskning, teknologi og næringsutvikling i Norge.

Dette blir et bygg med stor betydning for samfunnet. Regionalt som hjertet i utviklingen av innovasjonsdistriktet Oslo Science City i samarbeid med helseforetak, forskningsinstitutter og næringsliv. Nasjonalt og internasjonalt gjennom å sikre globalt synlige og ledende forskningsmiljøer som tiltrekker seg internasjonale talenter og samarbeidspartnere, sier Stølen.

Livsvitenskapbygget blir et bygg med stor betydning for samfunnet, sier UiO-rektor Svein Stølen. Foto: NTB
Samarbeidet mellom Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus vil gi synergier som kommer samfunnet og pasientene til gode, sier OUS-sjef Bjørn Atle Bjørnbeth. Foto: NTB
Powered by Labrador CMS