Politikk

– Nå er det opp til ny regjering å redde fastlegeordningen, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen.

Legeforeningen skuffet over regjeringens satsing på fastlegeordningen

Allmennlegetjenesten styrkes med 300 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. – Altfor lite, mener Legeforeningen.

Publisert

– Regjeringen Solberg hadde nå sin siste sjanse til virkelig å prioritere en ordning som er kraftig underfinansiert. Det gjør de ikke. Nå må regjeringen Støre få med seg Stortinget og innfri løftene om å redde fastlegeordningen, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen.

120 000 uten fastlege

Ifølge Legeforeningen er over 120.000 nordmenn nå uten fastlege. Kun 16 prosent av landets kommuner sier at de ikke har problemer med å rekruttere fastleger.

Legeforeningen hadde derfor forventet at fastlegeordningen ville få et økonomisk løft i statsbudsjettet. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 300 millioner kroner til oppfølgingen av Handlingsplanen for allmennlegetjenesten i 2022.

Rime sier målet var å stabilisere fastlegeordningen da regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten ble lansert i mai i fjor, men at planen ikke er fulgt opp med tilstrekkelige midler.

– Ett år etter lansering av handlingsplanen er krisen ytterligere forverret. Rekrutteringssvikten har bredt seg til hele landet. 300 millioner til fastlegeordningen er altfor lite i den situasjonen vi står i nå, fastslår Rime.

Fastlegeordningen under press

I regjeringens forlag til statsbudsjett foreslås det å styrke allmennlegetjenesten med 300 millioner kroner for neste år, og med 1,6 milliarder fram mot 2024.

– Fastlegene spiller en nøkkelrolle i helse- og omsorgstjenesten. Vi trenger fastlegene for å gi innbyggerne et godt helsetilbud der de bor, men ordningen er under press. I statsbudsjettet følger vi derfor opp handlingsplanen og setter inn flere tiltak for å øke rekrutteringen og sørge for at innbyggerne har en fastlege å gå til i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Regjeringen opplyser at blant tiltakene som er foreslått, er å styrke basistilskuddet med til sammen 205 millioner kroner. I tillegg er det avsatt 49 millioner kroner til å øke refusjonstakstene fra 1. januar.

– Vi må sørge for å gjøre fastlegeyrket til et mer attraktivt valg for unge leger, og at fastleger ønsker å bli værende i jobben. Da er det viktig med økonomisk forutsigbarhet og mindre arbeidsbelastning, sier Høie.

Setter sin lit til Sp og Ap

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lovet å sette utfordringene i allmennlegetjenesten øverst på deres prioriteringsliste. Vår oppfordring er derfor at den nye regjeringen og Stortinget tar ansvar i de kommende budsjettforhandlingene og faktisk sikrer fastlegeordningen betydelig friske midler. Skal vi løse krisen må arbeidsbelastning reduseres gjennom å legge til rette for kortere lister. Først da kan vi få snudd fastlegekrisen, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Powered by Labrador CMS