Politikk

Sykehusbudsjettene skal styrkes med rundt 7,3 milliarder kroner i år, foreslår regjeringen.

Sykehusøkonomien styrkes i revidert nasjonalbudsjett

Sykehusbudsjettene skal styrkes med rundt 7,3 milliarder kroner i år, foreslår regjeringen.

Publisert

– Vi skal ta Norge trygt ut av koronakrisen. Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Regjeringens styrking av sykehusbudsjettene i 2021 gir kortere ventetid, mer aktivitet og dekker kostnader knyttet til pandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Rundt 800 millioner kroner foreslås til å dekke økte refusjonsutgifter for laboratorieanalyser etter koronaviruset.

I tillegg foreslås det å bruke 1,5 milliarder kroner til å kompensere sykehusene for lavere aktivitetsbaserte inntekter.

- Den tredje smittebølgen har ført til flere sykehusinnleggelser, høyere beredskapsnivå i flere sykehus og lavere elektiv aktivitet. Lavere aktivitet i sykehusene gir lavere aktivitetsbaserte inntekter. Samtidig har ikke sykehusene hatt lavere kostnader. Vi kompenserer derfor sykehusene for bortfall av inntekter, sier Bent Høie.

Smittebølgen har særlig ført til lavere aktivitet i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst får derfor relativt sett høyest kompensasjon.

Powered by Labrador CMS