Politikk

Vi vil gjøre det mer attraktivt å bli fastlege. Ved å øke basistilskuddet håper jeg flere vil velge den viktige fastlegejobben og flere blir stående lenger i jobben, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Revidert nasjonalbudsjett: Styrker basistilskuddet for fastleger

Regjeringen følger opp Handlingsplan for allmennlegetjenesten og vil styrke basistilskuddet for fastleger med ytterligere 75 millioner kroner fra 1. juli 2021.

Publisert

– Vi trenger fastlegene for å gi innbyggerne et godt helsetilbud og hjelp til å mestre livet der de bor. I revidert nasjonalbudsjett følger vi opp handlingsplanen og tar grep for å styrke rekrutteringen og sørge for at pasientene har en fastlege å gå til i fremtiden. Ved å øke basistilskuddet håper jeg flere vil velge den viktige fastlegejobben og flere blir stående lenger i jobben, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen foreslår å styrke basistilskuddet fra 577 kroner til 610 kroner under knekkpunktet på 1000 listeinnbyggere på fastlegelisten. Kommunene vil kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 75 millioner kroner i 2021. Tiltaket vil ha helårseffekt i 2022.

-Fastlegeordningen har vært en suksess, men ordningen har vært under press. Vi vil gjøre det mer attraktivt å bli fastlege. Med økt basistilskudd kan fastlegene redusere listelengden og arbeidsbelastningen uten at inntekten reduseres tilsvarende. Fastlegene må få bedre tid til pasientene sine, og jobben må kombineres med et vanlig familieliv, sier Høie.  

Regjeringen lanserte mai 2020 en forpliktende handlingsplan for allmennlegetjenesten. Et viktig tiltak i planen er å øke basisfinansieringen. Kommunen utbetaler allmennlegene basistilskudd per registrert person per år på legens liste. Basistilskuddet ble styrket fra 1.5.2020. Fastlegene fikk da bedre betalt for de første 1000 listeinnbyggerne på fastlegelisten. Satsen ble økt fra 499 kroner til 577 kroner. Fra 1 juli 2021 økes satsen ytterligere til 610 kroner.

Powered by Labrador CMS