Legemidler og biotek

Voltarol 12,5 og 25 mg tabletter og kapsler blir reseptpliktige fra 6. juli.

Voltarol blir reseptbelagt

Legemiddelverket har bestemt at reseptfrie Voltarol (diklofenak) kapsler og tabletter blir reseptpliktig fra 6. juli 2020. Årsaken er at Voltarol kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Publisert Sist oppdatert

Voltarol gel til bruk på huden vil fortsatt selges reseptfritt siden risikoen for systemiske bivirkninger vurderes som liten da kun små mengder diklofenak absorberes.

Det skriver Statens legemiddelverk på sine hjemmesider.

Økt risiko for alvorlige hjerte- og karsykdommer

Bakgrunnen for beslutningen er en dansk studie som er publisert i det anerkjente tidsskriftet BMJ i 2018. Studien baserer seg på helseregisterdata og viser økt risiko for alvorlige hjerte- og karhendelser ved bruk av diklofenak, også ved lave doser, kortvarig bruk og hos pasienter med lav til moderat risiko for alvorlige hendelser, skriver legemiddelverket.

De danske forskerne fulgte opp 6,3 millioner tilfeller der danske pasienter hadde fått utskrevet resept på legemidler med diklofenak, andre NSAID-legemidler eller legemidler med virkestoffet paracetamol.

Slik fant de ut at diklofenak-legemidlene kan øke risikoen for å bli rammet av hjerte- og karsykdommer med opptil 50 prosent, sammenlignet med om man ikke tar noe legemiddel.

Risikoøkningen ved bruk av diklofenak var 20 prosent høyere enn ved bruk av ibuprofen og paracetamol. Den var 30 prosent høyere enn ved bruk av naproxen. Alle disse NSAID-stoffene og paracetamol økte altså risikoen for hjerte- og karsykdommer, men diklofenak mest.

- Risikoen for denne typen alvorlige bivirkninger ser ut til å være høyere ved bruk av diklofenak sammenliknet med ingen behandling og andre reseptfrie smertestillende legemidler som paracetamol, ibuprofen og naproksen, skriver legemiddelverket.

Uten resept: Voltarol gel til bruk på huden vil fortsatt selges reseptfritt

NSAID-legemidler

Tabletter som Voltarol, Ibux og Naproxen kalles med et fellesnavn NSAID-legemidler (ikke-steroid antiinflammatorisk middel). Den smertestillende og betennelsesdempende effekten i NSAID oppnås gjennom å blokkere et enzym kalt COX. Enzymet finnes i to former, COX-1 og COX-2. Det er når pasienten får en overvekt av COX-1 at det kan bidra til blodpropp. I Voltarol og Voltaren heter virkestoffet diklofenak og dette virkestoffet blokker kun for COX-2. Slik kan pasienten få en overvekt av COX-1. Risikoen blir mindre om NSAID-legemiddelet også blokkerer for COX-1, slik tabletter gjør om de i stedet inneholder virkestoffene naproxen eller ibuprofen.

Powered by Labrador CMS