Halvparten av verdens befolkning bor i denguefeberområder, og cirka 390 millioner mennesker får denguefeber hvert år. 25.000 dør av sykdommen årlig. Nå viser nye data fra TIDES-studien at vaksinekandidaten TAK-003 er effektiv og sikker.
Halvparten av verdens befolkning bor i denguefeberområder, og cirka 390 millioner mennesker får denguefeber hvert år. 25.000 dør av sykdommen årlig. Nå viser nye data fra TIDES-studien at vaksinekandidaten TAK-003 er effektiv og sikker.

Ny vaksinekandidat beskytter mot denguefeber

Nye data fra fase 3-studien TIDES viser at Takedas vaksinekandidat TAK-003 forebygger 84 prosent av sykehusinnleggelser som skyldes denguefeber og 61 prosent av de symptomatiske denguetilfellene. Studien omfatter mer enn 20 000 barn og tenåringer i Sørøst-Asia og Latin-Amerika som er fulgt opp 4,5 år.

Publisert Sist oppdatert

Studien viser også at ingen alvorlig sikkerhetsrisiko ble identifisert. Vaksinekandidaten oppnådde dermed sitt primære endepunkt

TAK-003 er for tiden under regulatorisk vurdering for forebygging av denguefeber hos barn og voksne i EU og i en rekke dengue-endemiske land.

Symptomer

Symptomene på denguefeber likner på mange av symptomene du får av bakterie- og virusinfeksjoner. Dette kan gjøre det vanskelig å stille en riktig diagnose uten blodprøve. Har du vært i et område hvor dengue er endemisk i løpet av de siste to ukene, og du blir syk med febersymptomer, er det viktig å fortelle dette til legen.

De vanligste symptomene på denguefeber er:

  • Feber, som vanligvis varer mellom fem til sju dager
  • Utslett eller rødme i huden
  • Ryggsmerter og andre typer smerter, for eksempel hodepine på forsiden av hodet eller ømme knokler
  • Symptomer i fordøyelsessystemet, som for eksempel liten matlyst, kvalme, oppkast og magesmerter.

Kilde: Helsebiblioteket

Ifølge FHI er denguefeber er en virusinfeksjon som overføres gjennom stikk fra smittebærende mygg. Myggartene som overfører viruset, oppholder seg gjerne i og rundt tettsteder og byer og stikker også på dagtid.

Halvparten av verdens befolkning bor i denguefeberområder, og cirka 390 millioner mennesker får denguefeber hvert år. 25.000 dør av sykdommen årlig. Tilstanden regnes som verdens viktigste insektsbårne virussykdom.

Dengue er den myggbårne sykdommen som sprer seg raskest i verden. I 2019 var denguefeber på listen til Verdens helseorganisasjon (WHO) over de ti største truslene mot global helse. Denguefeber spres hovedsakelig av Aedes aegypti-mygg, men også av Aedes albopictus-mygg.

Utbrudd i Eurpa

- Konsekvensen av dengue er vidtrekkende, og over halvparten av verdens befolkning er i fare for å bli smittet hvert år, sier doktor Eng Eong Ooi på Duke-NUS Medical School i Singapore i en pressemelding fra Takeda.

Denguefeber er en sykdom som kan utløse pandemier. Utbruddene skjer oftest i tropiske og subtropiske områder, men nylig har man også observert utbrudd i deler av det kontinentale USA og Europa. Omtrent halvparten av verdens befolkning lever i områder med risiko for denguefeber. Det anslås at sykdommen globalt vil forårsake 390 millioner infeksjoner og rundt 20 000 dødsfall hvert år. Dengueviruset kan ramme mennesker i alle aldre og er en ledende årsak til alvorlig sykdom hos barn i enkelte deler av Latin-Amerika og Asia.

Stort behov for effektive vaksiner

- Det er et stort behov for effektive vaksiner for å bekjempe sykdommen. De langsiktige TIDES-resultatene indikerer at TAK-003 kan være et viktig tillegg til de begrensede verktøyene vi har for å forhindre dengue, spesielt med tanke på at vaksinen har demonstrert en beskyttelse mot sykehusinnleggelser, sier han.

Powered by Labrador CMS