Politikk

Et ambulansehelikopter fra Norsk Luftambulanse er nå stasjonert i Kirkenes. - Dette gir kontinuitet og forutsigbarhet for ambulanseberedskapen i Øst-Finnmark. Det er viktig for å sikre befolkningens liv og helse, sier statsråd Bent Høie.

Sivilt ambulansehelikopter er nå på plass i Kirkenes

Fra onsdag 15. juli vil et ambulansehelikopter fra Norsk Luftambulanse AS være stasjonert i Kirkenes, og dermed erstatte Forsvarets helikopter som har vært midlertidig stasjonert i Kirkenes siden desember 2019.

Publisert

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ga i januar og april helseregionene i oppdrag å stasjonere et sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes fra 15. juli.

- Et sivilt helikopter plassert i Kirkenes vil gi kontinuitet og forutsigbarhet for ambulanseberedskapen i Øst-Finnmark Det er viktig for å sikre befolkningens liv og helse, sier Bent Høie.

Norsk Luftambulanse AS overtar ambulansehelikopterberedskapen i Øst-Finnmark i perioden fram til 31. januar 2021. Helse Nord jobber med en løsning etter dette. Norsk Luftambulanse AS er også operatør på alle de tolv øvrige ambulansehelikopterbasene i Norge.

Finnmarkssykehuset HF har det medisinske ansvaret for luftambulansehelikopteret, og bemanner det med anestesileger i døgnkontinuerlig vakt.

Ambulansehelikopteret vil inntil videre fortsette å ha base ved Høybuktmoen og det vil derfor være samme responstid for det sivile ambulansehelikopter i Kirkenes som ved den midlertidige utstasjoneringen av Forsvarets helikopter.

Takker Forsvaret

Forsvarets helikopter ble satt inn i beredskapen i Øst-Finnmark, først under innfasingen av ny operatør for ambulanseflyene, og siden i forbindelse med covid-19-pandemien. Forsvarets helikoptermannskap skal nå prioritere sine kjerneoppgaver i Forsvaret, som det å støtte spesialstyrkene i deres antiterrorberedskap.

- Jeg vil rette en stor takk til Forsvaret for innsatsen de har lagt ned. Samarbeidet med den sivile helsetjenesten har vært godt, og skapt trygghet for befolkningen i Øst-Finnmark, sier Høie.

Powered by Labrador CMS