Norsk kreftvaksine godkjent til bruk i kliniske studier i USA

Kreftvaksinen TG01 fra Targovax er nå godkjent av FDA til bruk i kliniske studier av bukspyttkjertelkreft.

Dårlig prognose

I overkant av 900 nordmenn får hvert år diagnosen bukspyttkjertelkreft. Kreftformen svært dårlig prognose og mange dør raskt etter diagnose. I 2020 døde 771 nordmenn av denne kreftformen, viser tall fra Dødsårsaksregisteret. Dette gjør bukspyttkjertelkreft til den fjerde dødeligste kreftformen, til tross for at den bare er den 12 største kreftformen målt i antall nydiagnostiserte.

Targovax har allerede vist lovende resultater med en tidligere versjon av vaksineteknologien mot kreft i bukspyttkjertelen.

Vaksinen hjelper immunforsvaret med å bekjempe kreft forårsaket av mutasjoner i RAS-genet. Av tekniske og kommersielle hensyn har Targovax gjort betydelige forbedringer i TG01 for å styrke immunresponsen mot RAS-mutasjoner, forenkle håndteringen på sykehuset og forbedre pasientopplevelsen.

Sterkere immunrespons

TG01 vil bli gitt sammen med den FDA godkjente adjuvansen QS-21 STIMULON fra samarbeidspartneren Agenus. Den samme adjuvansen er en viktig komponent i kommersielle vaksiner som Shingrix (en ny vaksine mot helvetesild) og Mosquirix (en malariavaksiene), og er forventet å forbedre effekten av TG01 ved å skape en sterkere immunrespons. TG01 og QS-21 STIMULON vil gis sammen i én enkelt injeksjon, istedenfor to separate injeksjoner som i tidligere TG-studier. Injeksjonen vil også fremover settes under huden (sub-kutant), som er betydelig enklere og mindre smertefullt for pasienten.

- Dette er en viktig milepæl for vårt KRAS-program, og første gang en TG-vaksine får godkjennelse for kliniske studier i USA, sier Erik Digman Wiklund, administrerende direktør i Targovax.
- Dette er en viktig milepæl for vårt KRAS-program, og første gang en TG-vaksine får godkjennelse for kliniske studier i USA, sier Erik Digman Wiklund, administrerende direktør i Targovax.

Viktig milepæl

– Dette er en viktig milepæl for vårt KRAS-program, og første gang en TG-vaksine får godkjennelse for kliniske studier i USA. Vi er overbevist om at de betydelige oppgraderingene vi har gjort med TG01-vaksinen vil gi bedre effekt for pasientene, forenkle håndteringen for helsepersonell og gjøre TG-vaksinen til et mer attraktivt produkt totalt sett, sier Erik Digman Wiklund, administrerende direktør i selskapet.

Omfattende klinisk program

Targovax har et omfattende studieprogram som skal teste ut TG-vaksinering i ulike RAS-muterte krefttyper og i kombinasjonsterapier. I mai gikk selskapet ut med nyheten om at det skal starte en studie der 20 norske pasienter med RAS mutert myelomatose, eller benmargskret, skal behandles med TG01 for å se om kreftvaksinen kan redusere tid til tilbakefall.

Overlege Fredrik Schjesvold skal lede studien. Han er grunnlegger og leder av Oslo myelomatosesenter og president i Nordic Myeloma Study Group.

Powered by Labrador CMS