Norsk-dansk samarbeid om protonterapi-studier

Det blir nå etablert protonsentre ved Radiumhospitalet i Oslo og ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Fra 2024 vil aktuelle kreftpasienter fra hele landet kunne få protonterapi - en mer presis og skånsom strålebehandling. Vi snakket med Cai Grau og Åse Bratland. Cai Grau er professor i onkologi, Aarhus Universitetssykehus og forskningsdirektør på Dansk Center for partikkelterapi. Åse Bratland er seksjonsleder for hode og halskreft på OUS. Hun leder en arbeidsgruppe som jobber med å igangsette kliniske protonstudier. Målet er at ca. 80 prosent av pasientene skal innlemmes i kliniske studier. Den første pasienten ble behandlet i Dansk Center for Partikelterapi i slutten av januar 2019, og med det ble en ny æra for dansk strålebehandling innledet. Senteret kan behandle 1000 pasienter per år. Man ønsker å inkludere 80 prosent i kliniske studier.

Publisert
Powered by Labrador CMS