Størstedelen av den voksne befolkningen har overvekt eller fedme. Blant barn ser det ut til at den samlede andelen med overvekt og fedme har stabilisert seg.
Størstedelen av den voksne befolkningen har overvekt eller fedme. Blant barn ser det ut til at den samlede andelen med overvekt og fedme har stabilisert seg.

Nordmenn flest har overvekt eller fedme

De aller fleste av oss har overvekt eller fedme, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Tendensen har vært kraftig økende i flere tiår.

– Det er ingen overraskelse at andelen med overvekt og fedme har økt de siste årene, dette har vært en mangeårig trend, sier overlege Haakon Meyer ved Folkehelseinstituttet.

Bare 23 prosent av mennene og 42 prosent av kvinnene mellom 40 og 49 år har en kroppsmasseindeks (BMI) på under 25, som regnes som normalvektig. Resten er enten overvektige eller har fedme. Andelen med bukfedme, som beregnes ut fra midjemål, har også økt kraftig siden 1960-tallet. Det viser tall fra flere undersøkelser som blir beskrevet i Folkehelserapportens kapittel om overvekt og fedme.

Overvekt regnes som en BMI på 25 eller mer, som går over i fedme når BMI går over 30.

Andel av befolkningen med fedme i fylkene. Stiplet linje viser gjennomsnittet for landet. Tall fra 2020.
Andel av befolkningen med fedme i fylkene. Stiplet linje viser gjennomsnittet for landet. Tall fra 2020.

Kraftig økning

– Vi ser at det er flere som har overvekt og fedme enn som er normalvektige. Det er flest menn når vi snakker om overvekt og fedme, men litt flere kvinner som har fedme grad 2 og 3 (BMI ≥ 35 og 40 kg/m²), sier Meyer

På slutten av 1960-tallet hadde bare 5 prosent av norske menn i 40-årene fedme. For kvinnenes del ble delen med fedme redusert fra 13 til 7 prosent fra 1960-tallet fram til slutten av 1970-tallet, før det begynte å øke igjen fra 1980.

Kroppsmasseindeks (BMI)

  • BMI er kroppsmasseindeks som er et uttrykk for vekt i forhold til kroppshøyde.
  • BMI blir regnet ut ved å dele kroppsvekten (i kg) med kvadratet av kroppshøyden (i centimeter), altså kg ÷ (meter × meter)
  • Overvekt: BMI: 25 - 29,9
  • Fedme: BMI: Over 30
  • For barn gjelder egne grenser.

Minst fedme i byene

Økning i overvekt og fedme hos barn har økt, men den økende trenden synes å ha stanset, ifølge FHI. For barn er det egne BMI-grenser.

Andelen med fedme er større utenfor byene enn i byene. 22 prosent har fedme i Nordland, mot bare 11 prosent i Oslo, viser selvrapporterte tall fra Den nasjonale folkehelseundersøkelsen (NHUS), som ble gjennomført av Folkehelseinstituttet i 2020.

Powered by Labrador CMS