Legemidler og biotek

Svært mange barn og unge med autisme (ASD) opplever kronisk søvnløshet

Mange tusen barn og unge med autisme kan få hjelp mot søvnløshet

Legemiddelselskapet Takeda har fått markedsføringstillatelse for et legemiddel som behandler søvnløshet hos barn og unge med autisme i alderen 2–18 år. Slenyto er en langtidsvirkende depottablett som inneholder melatonin. Legemiddelet er det første i sitt slag og er tilgjengelig for norske pasienter høsten 2019.

Publisert Sist oppdatert

Et stort og voksende problem

Omlag 18 000 norske barn og unge i alderen 1-19 år er rammet av autisme (ASD). Hele 50-75% av disse barna har søvnforstyrrelser, som påvirker livskvaliteten til barnet og dets pårørende.

Prosjektet Barn i Bergen, forsket på søvn og autisme og dokumenterte at søvnproblemer blant barn med autisme representerer et stort helseproblem:

-Søvnproblemer kan forverre problemer knyttet til autismen, som sosiale problemer og kommunikasjonsvansker, sier Børge Sivertsen til Forskning.no. Sivertsen er forsker ved Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.

-Det er godt dokumentert at kroniske søvnproblemer har en kraftig negativ virkning på både livskvalitet og mental helse. Dette går ut over familien også. Det kan være en stor belastning å ha et barn med autisme som i tillegg har søvnproblemer, sier Sivertsen.

Han mener det er viktig at disse barna og foreldrene får hjelp.

- Hvis barna har blitt utredet for autisme i helsevesenet, bør spesialisthelsetjenesten også kunne utrede for søvnproblemer. Foreldrene det gjelder bør fortelle at det er et problem, og be om utredning, sier han.

Undersøkelsen i Bergen viste at søvnproblemene ofte var er kroniske, og at få av barna med autisme ble kvitt søvnproblemet i løpet av undersøkelsesperioden. Tvert i mot; gruppen med ASD utviklet stadig mer søvnproblemer over tid.

Årsaken til søvnløsheten er at barn med autisme har lavere naturlig produksjon av melatonin, som er hormonet som styrer søvnmønsteret vårt. I befolkningen ellers er 1-6 prosent av barna rammet av søvnforstyrrelser. Det er kjent at søvnproblemer er knyttet til psykiske vansker også i den generelle befolkningen.

Først på markedet - men har ikke refusjon

Nyere studier har vist lovende resultater når man benytter såkalt atferdsterapeutiske teknikker hos barn med autisme. Norske barn med autisme har så langt ikke hatt tilgang medisinsk behandling for sin søvnløshet, men nå kommer altså Slenyto. Enn så lenge har Slenyto bare fått markedsføringstillatelse, det vil si tillatelse til å selge legemiddelet til norske pasienter. Inntil legemiddelet får offentlig finansiering (såkalt refusjon) må pasienten eller den pårørende selv betale for legemidlet.

Godkjente legemidler må metodevurderes ("verdivurderes") for å få offentlig finansiering, slik at de kommer blå resept eller blir tatt i bruk av sykehusene. Legemiddelfirmaene må levere dokumentasjon. Det er Statens legemiddelverk som vil gjennomføre denne metodevurderingen. Det er derfor for tidlig å si om og eventuelt når pasientene kan få dekket Slenyto av det offentlige.

Tidligere er ulike legemidler, som antihistaminer, antipsykotika og antidepressiva, benyttet i eksperimentell behandling av søvnproblemer hos barn.

Etterligner kroppens utskillelse av melatonin

Slenyto er en depottablett som etterligner den naturlige melatoninutskillelsen i kroppen. Dette innebærer at virkestoffet melatonin avgis kontrollert fra tabletten gradvis gjennom natten. Melatonin påvirker søvn og døgnrytmeregulering og kan derfor forbedre innsovning og vedlikehold av barnets søvn.

Ingen alvorlige bivirkninger

Den mest vanlige bivirkningen i behandlingen er trøtthet og hodepine. I en sikkerhets-studie opplevde 41,7 prosent av pasientene trøtthet og hodepine - mot 21,5 prosent i kontrollgruppen. I studiene ble det ikke rapportert noen alvorlige bivirkninger.

Dette er Takeda

Takeda er et globalt, forsknings - og innovasjonsdrevet farmasøytisk selskap med hovedkontor i Japan. I forskningen fokuser Takeda på fire terapeutiske områder; onkologi (kreft), gastroenterologi (mage og tarm) , sentralnervesystemet og sjeldne sykdommer. I 2011 kjøpte Takeda opp norske Nycomed for 78 milliarder kroner.

Kilde: www.takeda.no

Powered by Labrador CMS