Nedsatt funksjonsevne blant unge voksne gir økt risiko for å dø tidligere enn andre i samme alder. Risikoen var størst for dem som hadde alvorlig nedsatt bevegelighet eller alvorlige psykiske problemer.
Nedsatt funksjonsevne blant unge voksne gir økt risiko for å dø tidligere enn andre i samme alder. Risikoen var størst for dem som hadde alvorlig nedsatt bevegelighet eller alvorlige psykiske problemer.

Norsk studie: Unge voksne med nedsatt funksjonsevne har økt risiko for tidlig død

Nedsatt funksjonsevne blant unge voksne gir økt risiko for å dø tidligere enn andre i samme alder. Risikoen var størst for dem som hadde alvorlig nedsatt bevegelighet eller alvorlige psykiske problemer. Dette viser resultatene fra en ny stor norsk studie som er publisert i The Lancet. Studien fulgte 30 000 personer i over 35 år.

Publisert

Studien viser at sannsynligheten for at en 30-årig mann med funksjonsnedsettelse når 65-års alder var på 85 prosent. For menn uten slike funksjonsnedsettelser var sannsynligheten 91 prosent. Det var tilsvarende forskjeller for kvinner, sier fagsjef Ellen Melbye Langballe i Nasjonalt senter for aldring og helse. Hun er en av forskerne bak studien.

– De som hadde alvorlig motorisk funksjonsnedsettelse eller alvorlige psykiske problemer, hadde lavest overlevelse, med henholdsvis kun 57 prosent og 73 prosent sannsynlighet for å nå 65-års alder, fortsetter hun.

Fagsjef Ellen Melbye Langballe i Nasjonalt senter for aldring og helse er en av forskerne bak studien.
Fagsjef Ellen Melbye Langballe i Nasjonalt senter for aldring og helse er en av forskerne bak studien.

Funksjonsnedsettelse i ung voksen alder grunnet nedsatt syn, nedsatt hørsel, motorisk funksjonsnedsettelse, fysisk sykdom, eller psykiske problemer av ulik alvorlighetsgrad viste seg også ha sammenheng med økt risiko for å dø tidligere enn andre i samme alder.

Mange forhold gjennom livsløpet kan påvirke levetiden. Forskjellene i overlevelse som er funnet i denne studien kan gjenspeile ulikheter i helse og levekår gjennom livet for unge voksne med nedsatt funksjonevne sammenlignet andre i samme alder.

– Resultatene i denne undersøkelsen viser at sosiale faktorer som utdanning og arbeidsdeltagelse virker inn på overlevelse til eldre år for unge voksne med nedsatt funksjonevne. Derfor er det et behov for mer oppmerksomhet og kunnskap om mekanismene bak redusert overlevelse for unge voksne med funksjonsnedsettelser, sier Langballe.

Studien er utarbeidet av forskere ved Nasjonalt senter for aldring og helse og Folkehelseinstituttet og er publisert i Lancet Regional Health – Europe. Denne studien om selvrapportert funksjonsevne blant 30 080 deltakere i alderen 25-44 år i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) ble gjennomført på midten av 1980-tallet. Det er sammenstilt med dødelighetsdata over en 35-års periode.

– Dette er en av få studier som ser på overlevelse blant unge i arbeidfør alder med funksjonsnedsettelser, og med hele 35-års oppfølging er den unik. Den høye deltakelsen i basisundersøkelsen på 89% av de inviterte er en styrke ved studien, sier Langballe.

Powered by Labrador CMS