Politikk

Det er betenkelig at et rikt land avkorter innbyggernes tilgang på helsetjenester, både i inn- og utland, skriver Lise Askvik, leder Helsepartiet

Et oppgjør om verdier

Stortinget lovfestet den 20. desember at norske pasienters tilgang til nye og bedre medikamenter og metoder skal siles av fire direktører i Beslutningsforum for nye metoder. Også retten til å søke helsehjelp i utlandet er nå sterkt begrenset.

Publisert

Av: Lise Askvik, Leder Helsepartiet

I Danmark avgjør 36 fagråd med spisskompetanse hvilke nye medikamenter og metoder alvorlig syke mennesker skal få tilgang til. I gjennomsnitt tar det to måneder å innføre nye kreftmedikamenter i Danmark. I Norge tar det to år. Slik sparer den norske staten helseutgifter, mens dødssyke mennesker betaler prisen med livskvalitet og sine liv.

Beslutningsforum for nye metoder ble innført av Arbeiderpartiet i 2013 og er blitt videreført av den blå regjeringen. Forumet består av toppdirektørene i de fire helseforetakene, med økonomi som fremste styringsverktøy. Tre av direktørene har ikke sett pasienter i klinikk på mange år. Den siste er ingeniør og har aldri behandlet noen.

To dager etter den norske lovfestingen av Beslutningsforum meldte ESA at de vil trekke Norge inne for EFTA-domstolen for nye brudd på EØS-lovgivningen. En ny NAV-skandale er varslet. Retten til helsehjelp følger både av internasjonale avtaler og av menneskerettighetene. Norge skal etterprøves. Det forventes dessuten et bedre helsetilbud til innbyggerne i land med god økonomi.

Lise Askvik, Leder Helsepartiet

Det er betenkelig at et rikt land avkorter innbyggernes tilgang på helsetjenester, både i inn- og utland. Beslutningsforum er en glimrende idé for politikere som ønsker å kutte helseutgifter og fraskrive seg ansvaret for vanskelige vurderinger. Ulempen er at demokratiet settes på sidelinjen. Det mektige forumet har gjennom seks år rammet tusenvis av pasienter -uten hjemmel i lov. Forumet avholder lukkede møter med hemmelige priser, uten referater og uten ankemulighet -helt ulikt alle andre deler av offentlig forvaltning. Ledervervet i Beslutningsforum går på omgang. Forumet har ingen organisasjonsnummer og kan ikke stilles rettslig til ansvar. Regjeringen lovfestet at Beslutningsforum skal fortsette slik, nå også beskyttet av loven.

Stig Slørdahl, nåværende leder av Beslutningsforum, rettferdiggjør avslag med at de «må ta fra noen pasientgrupper for å gi til andre». Forumets arbeidsmetode er å sette dødssyke mennesker opp mot hverandre. Det er både god etikk og god samfunnsøkonomi å gi flest mulig pasienter rask og optimal behandling: slik sparer vi både lidelser og utgifter. Av alle land i verden har Norge råd til å gi befolkningen mest mulig optimale helsetjenester. I dag er både kapasitet og tilgang til nye medikamenter og metoder mer begrenset i Norge enn i land det er naturlig å sammenligne oss med.

«Helse er et umettelig sluk» hevder helseministeren. Denne klisjeen skyldes at helsekostnadene i uforholdsmessig stor del føres som rene utgifter og ikke som investering, slik tilsvarende utgifter i andre departementer. Dersom definisjonen av nye, virksomme gjennombruddsmedikamenter og metoder ble ført mer som investeringer i pasienters, pårørendes og helseansattes liv, helse og livskvalitet- ville helseregnskapene sett mye mer fordelaktige ut. Denne tendensiøse regnskapspraksisen er resultat av politisk vilje; ingen av regjeringspartiene har helse som sin fremste sak, derfor heller ingen vilje til å prioritere.

Bare Helsepartiet har helsesektoren som soleklar prioritet. Vi tror Norge trenger mer menneskelighet, ikke mindre. Menneskeverdet taper stadig terreng. Med lovfestingen av Beslutningsforum for nye metoder satte flertallsregjeringen pris foran verdi. Det kan endres på, i politiske prosesser, dersom demokratiet ønsker det.

Beslutningsforum er en glimrende idé for politikere som ønsker å kutte helseutgifter og fraskrive seg ansvaret for vanskelige vurderinger.

Powered by Labrador CMS