Legemidler og biotek

Lynparza er nå godkjent av FDA som behandling etter operasjon for pasienter med arvelig brystkreft i tidlig stadium. Studie viser at Lynparza reduserer risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 42 prosent sammenliknet med kjemoterapi

USA godkjenner Lynparza til pasienter med arvelig brystkreft i tidlig stadium

Det målrettede legemidlet Lynparza er nå godkjent i USA som behandling etter operasjon for pasienter med arvelig brystkreft i tidlig stadium.

Publisert

Godkjenningen er basert på resultater fra fase 3-studien OlympiA som viste at når Lynparza ble brukt etter kirurgisk fjerning av brystkreften, levde pasientene lengre og var lengre kreftfrie enn de som fikk standardbehandling. Studien er publisert i det prestisjetunge New England Journal of Medicine.

Det primære endepunktet for studien er invasiv sykdomsfri overlevelse definert som tiden fra randomisering til dato for første tilbakefall eller ny kreft eller død uansett årsak.

Lynparza er en tablettbehandling men den er ikke foreløpig ikke godkjent i Europa for denne indikasjonen og heller ikke vurdert av Beslutningsforum.

Nye metoder anslår at denne behandlingen kan være aktuell for om lag 30 pasienter årlig. Tidligere har denne pasientgruppen kun hatt cellegift som behandlingsalternativ. Dette er jo en liten pasientgruppe denne sykdommen rammer, men siden denne typen brystkreft er arvelig er det ofte unge kvinner og mødre som får det. Derfor er det er mange leveår som kan gå tapt, fortalte overlege Hans Petter Eikesdal ved Kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus til HealthTalk da studien ble presentert.

Et helt nytt effektivt behandlingskonsept

Lynparza tilhører en gruppe legemidler som kalles PARP-hemmere. Ved å hemme PARP-enzymene vil Lynparza sørge for at det skadede DNAet i kreftceller ikke vil kunne bli reparert, noe som medfører celledød for kreftcellene.

Studien analyserte effekten av legemidlet på kvinner med arvelig (BRCA-mutert) HER2 negativ brystkreft som hadde gjennomgått operasjon og behandling med kjemoterapi. Studien ble presentert under ASCO i 2021. Den viser at Lynparza reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 42 prosent sammenlignet med placebo etter en median på 2,5 års oppfølging. Oppdaterte resultater viser at legemidlet reduserer risikoen for død (OS) med 32 prosent .

Den anerkjente danske overlegen og professoren Anders Bonde Jensen fortalte HealthTalk at OlympiA-studien var den klart viktigste studien på fjorårets ASCO. - Den introduserer et helt nytt effektivt behandlingskonsept for pasientene - ofte unge med høy tilbakefallsrisiko - som i dag mangler effektiv behandling, sa han.

Tett på å være behandlingsendrende

Det har lenge vært kjent at brystkreftpasienter med arvelig BRCA1- eller BRCA2-mutert kreft har en tendens til å ha mer aggressiv sykdom. Pasienter med disse DNA-endringene, som er til stede i omtrent 5 til 10 prosent av alle brystkrefttilfeller, har også en tendens til å utvikle svulster i en yngre alder. Noen studier har vist at kreftformene deres også sprer seg raskere og kommer oftere tilbake.

- Kvinnene i høyrisikogruppen som deltok i studien hadde HER2-negativ brystkreft i tidlig stadier (stadium II-III) altså før det har oppstått fjernspredning. Kvinner med brystkreft som har mutert BRCA-gen og som fikk Lynparza etter operasjon reduserte risikoen for tilbakefall og død med 42 prosent. Dette er pasienter som vi tidligere har ansett har blitt optimalt behandlet med kjemoterapi etter operasjon, forteller Bonde Jensen.

Han sier at resultatene “...er tett på å være behandlingsendrende".

-Tidligere har jo denne pasientgruppen kun hatt cellegift som behandlingsalternativ, så det er veldig positivt at de kan få tilgang til en ny type behandling med disse PARP-hemmerne som også har ganske få bivirkninger, sier han.

Må diagnostisere flere med gensekvensering

5 til 10 prosent av kvinner med brystkreft har mutert BRCA-gen og Bonde Jensen tar til orde for mer genetisk testing av brystkreftpasientene.

- Resultatene av denne behandlingen er så gode at vi nok i større grad må teste brystkreftpasientene for BRCA-mutert kreft, men siden gruppen er relativt liten må vi teste mange for å finne denne pasientgruppen, sier han.

Nye metoder sier at dette kan være aktuelt for ca. 30 pasienter per år i Norge. Maksimalprisen for legemidlet før rabatt er 666 108 kroner/år (300 mg x 2). Det er LIS-avtale på Lynparza.

BRCA mutasjoner og PARP-hemmere

BRCA1 og BRCA2 er gener som produserer proteiner som står for reparering av skadet DNA og spiller således en sentral rolle i å vedlikeholde den genetiske stabiliteten til celler. Når noen av disse genene er mutert eller endret, slik at den enten ikke produserer protein eller ikke fungerer korrekt, så vil DNA-skade ikke bli reparert tilstrekkelig og cellene blir ustabile. Som et resultat av dette så vil cellene være mer utsatt for ytterligere genetiske endringer som vil lede til kreft og er sensitive for PARP hemmere, inklusive Lynparza .

Stadier i brystkreft

Brystkreft deles i hovedsak inn i fire stadier. Stadiene beskriver størrelse på tumor, innvekst i omkringliggende organer og fjernspredning til andre organer.

  • Stadium I: Svulsten er liten og begrenset til selve brystet
  • Stadium II: Svulsten er begrenset til brystet og regionale (nærliggende) lymfeknuter
  • Stadium III: Svulst > 5cm
  • Stadium IV: Svulsten har spredt seg til andre organer i kroppen (fjernspredning).
Powered by Labrador CMS