Legemidler og biotek

Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien vil at apotekkjedene gir Legemiddelverket, leger og pasienter innsyn i lagerbeholdningen av legemidler. I formiddag møtte HealthTalk Liv Drolsum som hadde vært på flere apotek i jakt på et reseptbelagt legemiddel
Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien vil at apotekkjedene gir Legemiddelverket, leger og pasienter innsyn i lagerbeholdningen av legemidler. I formiddag møtte HealthTalk Liv Drolsum som hadde vært på flere apotek i jakt på et reseptbelagt legemiddel

Rekordstor legemiddelmangel: Legemiddelindustrien vil gi pasientene innsyn i apotekenes lagerbeholdning

Det har aldri vært større mangel på legemidler i Norge. Nå vil Legemiddelindustrien styrke legemiddelberedskapen og ber regjeringen pålegge apotekkjedene å gi Legemiddelverket, leger og pasienter elektronisk tilgang til grosistenes og apotekenes lagerbeholdning av legemidler.

Publisert

-Dette gir Legemiddelverket mulighet til å iverksette tiltak raskt slik at ulempene for befolkningen begrenses i størst mulig grad. Med vår løsning vil også pasienter lettere finne ut hvilke apotek som har legemidlene som de trenger i stedet for å gå fra apotek til apotek på leting etter legemidler, sier administrerende direktør i Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellem. Hun er er klar på at legemiddelmangel er et globalt problem, og at årsakene ofte ligger utenfor Norges grenser, men at forsyningsproblemer bør møtes med nasjonale tiltak.

Nytt lovforslag åpner for å rasjonere

Det ser ut til at Bekkemellems ønsker er hørt. I dag ble det nemlig klart at regjeringen vil styrke legemiddelberedskapen og sender et nytt lovforslag på høring. Det vil gi mulighet til å kunne rasjonere legemidler fra apotek og grossist ved fare for en mangelsituasjon, forby parallelleksport og gi Legemiddelverket innsyn i grossistenes og apotekenes lagerstatus, slik at Legemiddelverket får oversikt over det totale legemiddellageret i landet.

Karita Bekkemellem gir full støtte til regjeringens tiltak, men ønsker også at helseminister Bent Høie pålegger apotekene å tilgjengeliggjøre data over sin legemiddelbeholdning slik at pasienter lettere kan finne ut hvilke apotek som har legemidlene som de trenger.

-Dette er et tiltak som allerede er innført i Sverige, sier hun.

-Hva kreves for å lage en løsning som gir pasientene oversikt over lagerstatus i apotekene?

-Felleskatalogen som eies av Legemiddelindustrien kan i løpet av kort tid ha på plass en webløsning der pasientene kan sjekke lagerbeholdningen i apotekene. Felleskatalogen har allerede et system på plass som varsler om legemidler det er mangel på. Vi trenger bare data fra apotekene om deres lagerstatus, og det krever at regjeringen vedtar en forskriftsendring som pålegger apotekene å gi oss disse dataene, sier Bekkemellem.

Krevende for pasientene

I formiddag møtte HealthTalk Liv Drolsum som hadde vært på flere apotek i jakt på et reseptbelagt legemiddel. Hun fikk til slutt beskjed på Apotek1 Sfinxen på Majorstua at medisinen først var på lager i uke 8. - Nå må jeg tilbake til legen min for å se om han kan skrive ut en annen medisin til meg. Men jeg vet at disse har bivirkninger så jeg vil helst ha den som jeg pleier å bruke. Det er tungvint, men det er andre pasienter som har det verre enn meg, sier hun.

Nå mener Legemiddelindustrien at det haster med å få på plass tiltak som virker. Siste oppdaterte tall fra 18. oktober i år viser at det så langt i år har vært 1035 meldinger om legemiddelmangel.

-Vi vil også be regjeringen forby parallelleksport av legemidler som det er knapphet på eller som kan bli knapphet på.

Bekkemellem viser til at det i begynnelsen av oktober ble kjent at britiske myndigheter forbød parallelleksport av livsviktige medisiner ut av Storbritannia.

Forbud mot parallelleksport betyr at medisiner som først er importert til Norge ikke kan selges til andre markeder. Legemiddelgrossistene har i henhold til EØS-regelverket anledning til å parallelleksportere (reeksportere) legemidler til andre EØS-land. Parallelleksport fra Norge skyldes at Norge internasjonalt sett har et lavt prisnivå på legemidler, og at grossistene dermed kan tjene mer penger på å selge legemidlene til andre land enn til apotekene i Norge. Parallelleksport svekker forsyningssikkerheten i Norge dersom den fører til at grossistene ikke er i stand til å dekke etterspørselen fra norske apotek og sykehus.

Hvorfor er det legemiddelmangel?

Hvorfor er det legemiddelmangel? Det skyldes blant annet råstoffmangel, produksjonssvikt, feilberegning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, samt kompliserte omsetningsstrukturer i det globale legemiddelmarkedet. De grunnleggende sårbarhetene ved dagens internasjonale legemiddelforsyning er utenfor Norges kontroll.

  • Produksjonsproblemer – hos enten råvare- eller ferdigvareprodusenten. Det har de siste årene blitt færre råvareprodusenter, og dersom det oppstår problemer et sted får dette store konsekvenser videre i kjeden. Man er også sårbare dersom det inntreffer brann eller andre uforutsette hendelser på produksjonsstedet.
  • Logistikkproblemer – det kan oppstå brudd i forsyningskjeden hvor som helst fra råvarefabrikk via ferdigproduksjon og videre distribusjon til grossister og apotek
  • Etterspørselen endrer seg drastisk. Dersom det oppstår uventet etterspørsel etter legemidlet enten som følge av endringer i terapi, sykdomsbilde eller at det aktuelle legemidlet må erstatte legemidler der det er leveringsproblemer, kan dette føre til manglende leveranser. For en del legemidler er det lang ledetid, og det tar tid å øke produksjonskapasiteten.
  • Legemidler parallelleksporteres. Grossistene har i henhold til EØS-regelverket anledning til å parallelleksportere (reeksportere) legemidler til andre EØSland. Parallelleksport fra Norge skyldes at Norge internasjonalt sett har et lavt prisnivå på legemidler, og at grossistene dermed kan tjene mer penger på å selge legemidlene til andre land enn i Norge. Parallelleksport kan svekke forsyningssikkerheten i Norge dersom den fører til at grossistene ikke er i stand til å dekke etterspørselen fra norske apotek og sykehus.

I juni overlevert Helsedirektoratet rapporten Nasjonal Legemiddelberedskap til Helseminister Bent Høie. Rapporten forteller at legemiddelmangel rammer alle land i verden. (globalt problem) og at Norge blir hardt rammet fordi vi er et lite land med lite egenproduksjon og begrensede medisinlagre. Den avdekker flere svakheter ved legemiddelberedskapen i Norge.

Powered by Labrador CMS