Legemidler og biotek

Pfizer har sikret seg Biohavens portefølje av migrenelegemidler

Pfizer legger 112 milliarder kroner på bordet i gigantoppkjøp av migreneselskap

Pfizer bruker en slump av inntektene fra koronavaksinen og covidpillen Paxlovid og kjøper det amerikanske biotekselskapet Biohaven for 11,6 milliarder dollar. Oppkjøpet gir Pfizer kontroll over Nurtec (rimegepant) som er det største migrenelegemidlet på det amerikanske markedet. Avtalen er det største biotekoppkjøpet så langt i år.

Publisert

Legemidlet tilhører en klasse migrenemedisiner kjent CGRP-hemmere. Legemidlet har foreløpig ikke markedsføringstillatelse i Norge eller EU, men det Europeiske Legemiddelbyråets ekspertkomite (CHMP) anbefalte i februar at EU-kommisjonen godkjenner det. Merkenavnet i Europa vil være Vydyra. Hvis godkjent, vil rimegepant bli den første orale CGRP-reseptorantagonisten i EU, og den eneste migrenemedisinen som er godkjent for både akutt og forebyggende behandling. Legemidlet administreres oralt annenhver dag.

Bestillerforum har bedt Statens legemiddelverk om å gjennomføre en hurtig metodevurdering av legemidlet. Legemiddelverket sier at mer enn 10 prosent av den voksne befolkning har hatt migreneanfall i løpet av siste år, over dobbelt så mange kvinner som menn. Forekomsten er høyest blant kvinner ved 40 års alder

Stor CGRP-pipeline

Pfizer sier at de vil kjøpe alle utestående aksjer i Biohaven som de ikke allerede eier for 148,50 dollar per aksje i kontanter, en premie på 78,6% til Biohavens siste sluttkurs. Pfizer har allerede en eierandel på 2,6 % i selskapet.

Rimegepant som altså markedsføres som Nurtec i USA, ble godkjent i 2020 for å behandle akutte migreneanfall og fikk utvidet godkjenning for forebygging av migreneepisoder i mai i fjor. Legemidlet ga et salg på 462,5 millioner dollar (4,4 milliarder kroner) i 2021.

Biohavens pipeline inkluderer også en eksperimentell nesespray for behandling av migrene, zavepegant, som er sendt inn til FDA for godkjenning, samt fem behandlinger preklinisk fase som blokkerer det samme CGRP-proteinmålet.

Powered by Labrador CMS