Legemidler og biotek

Senterledelsen ved PRESIS-DIA: professor Valeriya Lyssenko, professor Pål R. Njølstad og professor Gunnar Mellgren ved Universitetet i Bergen.
Senterledelsen ved PRESIS-DIA: professor Valeriya Lyssenko, professor Pål R. Njølstad og professor Gunnar Mellgren ved Universitetet i Bergen.

Nytt forskningssenter får 52 millioner kroner for å gi diabetespasienter mer presis diagnose og behandling

Trond Mohn stiftelse går sammen med Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus om finansiering av et nytt forskningssenter med i alt 52 millioner kroner de neste fem årene. Målet er å utvikle en metode slik at personer med diabetes får mer presise diagnoser og bedre behandling av sykdommen.

Publisert

– De fleste diabetes-pasienter lever gode liv, men responsen på behandlingen varierer og mange pasienter utvikler komplikasjoner, sier den nye lederen for senteret PRESIS-DIA, professor og overlege Pål R. Njølstad. Han mener at ny kunnskap kan gi mer presis og bedre individuelt tilpasset behandling i fremtiden.

På senteret skal over 30 forskere innen klinisk medisin, genetikk, cellebiologi og bioinformatikk jobbe.

Diabetes er blant de mest utbredte sykdommene både nasjonalt og internasjonalt. Rundt 350.000 nordmenn har diagnosen og ca. 540 millioner i verden. Det er de siste årene gjort store fremskritt innen forskning på diabetes. Det er blant annet oppdaget over 500 genvarianter som er forbundet med de vanlige diabetesformene, type 1 og type 2.

Skreddersydd og unik behandling

Njølstad mener at gentester for å avdekke en presis diagnose og bruk av presisjonsmedisin gir håp for mange diabetikere.

– Dagens klassifisering av diabetes er for grov, og grunnleggende mekanismer for sykdommen er bare delvis kjent. Fedme er et eksempel på en stor risikofaktor, men ikke alle diabetespasienter med fedme får høyt blodtrykk eller hjertesykdommer. Visjonen for det nye forskningssenteret - PRESIS-DIA - er å utvikle metodikk som kan gi den enkelte skreddersydd og unik behandling, det vi kaller presisjonsmedisin, forteller Njølstad. Diabetes kan ses på som mange ulike sykdommer med forskjellige årsaker og mekanismer, og disse er ulike gjennom livsløpet fra fosterlivet til død. Økt kunnskap om årsaker til diabetes, bedre klassifikasjon og innsikt i mekanismene for diabetesutvikling på ulike livsstadier, er sentralt for å kunne gi hver pasient den behandlingen han eller hun trenger, sier Njølstad i en pressemelding fra Universitetet i Bergen.

Bedre klassifisering av ulike former for diabetes

Ved det nye senteret skal en gruppe på vel 30 forskere studere årsaker til utvikling av diabetes gjennom hele livsløpet. Det vil integrere genetikk og cellebiologi med klinisk informasjon fra de store ressursene i den nyetablerte Norsk Diabetes Biobank, Norsk diabetesregister for voksne, Norsk MODY (Norwegian Maturity-Onset Diabetes of the Young)-register, Norsk barnediabetesregister og Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

– Disse dataene vil bli koblet til en rekke populasjonsbaserte registre i Norge som Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret, Kreftregisteret, Trygderegisteret og Pasientregisteret. Vårt senter vil identifisere nye årsaker og mekanismer og legge grunnlaget for et bedre klassifiseringssystem for diabetes, noe som igjen gir oss diagnostiske verktøy og terapeutiske strategier for forbedret diabetesomsorg, sier Njølstad.

For å nå målet samles eksperter innen klinisk medisin, genetikk, cellebiologi og bioinformatikk for å gjennomføre tre ulike forskningsprogrammer. Professor Valeriya Lyssenko, skal sammen med professor Gunnar Mellgren være nestledere på senteret. Senteret involverer anerkjente fagmiljøer i Norden, Tyskland, Sveits, Storbritannia og USA i sin forskning.

Er stolte av forskningsmiljøet i Bergen

PRESIS-DIA blir lokalisert i et felles laboratorium i Glasblokkene i den nye Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus. Nødvendige registre, biobanker og kliniske forskningsposter ligger like i nærheten.

- Vi er glade for å kunne være vertskap for det nye senteret, og takknemlige for bidraget fra Trond Mohn stiftelse som gjør denne satsningen mulig, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen. – At vi på denne måten også får enda bedre utnyttelse av etablerte kunnskapsarenaer på Haukeland universitetssjukehus, er utrolig bra.

Også Margareth Hagen, rektor ved UiB, har sterk tro på diabetes-forskerne. – Vi er stolte over at vi i Bergen har klart å tiltrekke og bygge internasjonalt fremragende kompetanse på dette fagområdet, og ser frem til å følge utvikling og resultater av den forskningen de nå skal i gang med. Dette er nok et skritt i posisjoneringen av miljøer i Bergen som ledende innen presisjonsmedisin, sier hun.

Støtter fremragende forskning

– I Bergen er det over mange år bygget et forskningsmiljø innen diabetes som internasjonalt holder et svært høyt nivå. Trond Mohn stiftelse har bragt inn noen av de beste forskerne i verden i evalueringen av denne satsingen. Konklusjonen er at miljøet i Bergen har unike ressurser og forutsetninger for å utvikle presisjonsdiagnostisering og -behandling videre til gagn for en stor gruppe pasienter. Dette er en stor og viktig satsing for stiftelsen som vi ser frem til å følge i årene som kommer, sier daglig leder i stiftelsen, Sveinung Hole.

–Trond Mohn stiftelse har siden starten i 2004 gitt støtte til nærmere 200 forskningsprosjekter med til sammen mer enn 1,6 milliarder kroner. Disse er valgt ut basert på universitetenes og universitetssykehusenes egne faglige vurderinger og prioritering av viktige forskningsfelt. Det nye senteret i regi av UiB og Haukeland universitetssjukehus føyer seg inn i rekken av samfunnsnyttige satsninger, understreker Hole.

Powered by Labrador CMS