Legemidler og biotek

Befolkningen i Innlandet bruker i gjennomsnitt mer legemidler enn resten av landet. Det har sammenheng med høy alder i befolkningen, ifølge Apotekerforeningen.
Befolkningen i Innlandet bruker i gjennomsnitt mer legemidler enn resten av landet. Det har sammenheng med høy alder i befolkningen, ifølge Apotekerforeningen.

Mest bruk av legemidler i Innlandet - og det er ikke overraskende

Innbyggerne i Innlandet bruker i gjennomsnitt mest legemidler. De brukte 16 prosent flere legemiddeldoser enn landsgjennomsnittet i 2021. Befolkningen i Oslo bruker færrest legemidler.

Publisert

Deretter følger innbyggerne i Nordland og så Viken, viser Legemiddelstatistikken for 2021.

Listen er ikke overraskende, sier Jostein Soldal i Apotekforeningen.

Innlandet har den eldste befolkningen

– Det er en nær sammenheng mellom alder og legemiddelbruk, der de eldste trenger mye mer legemiddelbehandling enn de yngre. I Innlandet er mer enn en av fem innbyggere over 65 år, mens bare én av åtte i Oslo er i denne aldersgruppen, sier han.

Nordland har den nest eldste befolkningen og har nest høyest legemiddelforbruk. I motsatt ende har Rogaland den nest yngste befolkningen og bruker også nest minst legemidler.

Trøndelag tar plassen over Rogaland, men trønderne skiller seg ut fra alderstendensen sammen med Viken. Det er like stor andel av innbyggere over 65 år, men i Viken bruker de 14 prosent mer legemidler enn i Trøndelag.

Det er relativt små forskjeller i hvilke legemidler som ligger på topp i forbruk mellom fylkene. Det største avviket finner man i Innlandet, der de bruker omtrent 40 prosent mer av det kolesterolsenkende legemiddelet atorvastatin enn landsgjennomsnittet.

Hjerte- og karlegemidler topper

Når vi ser på bruken målt i døgndoser (DDD) er det mest brukte legemidlet i Norge kolesterolsenkeren Lipitor. Godt over 400.000 nordmenn bruker dette legemiddelet, og antall doser har økt med 10 prosent det siste året.

På plassen etter følger Albyl-E, som brukes forebyggende mot hjerte- og karlidelser. Det tredje mest brukte legemidlet er Acatand, som brukes mot høyt blodtrykk. Alle de tre mest brukte legemidlene i Norge er til behandling av hjerte- og karrelaterte lidelser.

Norge blir eldre

I perioden fra 2010 til 2021 har forbruket av reseptpliktige legemidler økt med 27 prosent per innbygger. Den viktigste forklaringen på denne økingen er i følge Apotekforeningen endret alderssammensetning i befolkningen. Eldre mennesker bruker vesentlig mer legemidler enn yngre. Fra 2010 til 2021 har folketallet i Norge økt med 11 prosent, mens befolkningen over 70 år har økt med 34 prosent.

– Sannsynligvis begynner vi å se effekten av en aldrende befolkning. Personer over 70 år bruker mer enn fem ganger så mye reseptlegemidler som personer under 70, sier Andresen.

Fra 2010 til 2021 har folketallet i Norge økt med 11 prosent, mens befolkningen over 70 år har økt med 34 prosent.

Powered by Labrador CMS