Legemidler og biotek

Nektar Therapeutics og Bristol Myers Squibb har hatt et langvarig partnerskap og gjennomfører flere senfase kliniske studier der de kombinerer bempeg og Opdivo i pasienter med ulike typer kreft.

Kombinasjonsbehandling feiler i stor melanomstudie

Den eksperimentelle immunterapien til Nektar Therapeutics ga ingen ytterligere kliniske fordeler for pasienter med føflekkreft når den ble gitt i kombinasjon med Bristol Myers Squibbs godkjente immunterapibehandling Opdivo.

Publisert

De negative studieresultatene sår betydelig tvil om fremtiden til Nektars viktigste pipeline-medikament bempegaldesleukin. Den er designet for å stimulere T-celler i kroppen til kreftpasienter, og dermed forsterke den tumor-drepende effekten til andre immunterapibehandlinger.

Da nyheten ble kjent falt børsverdien til Nektar med 53 prosent.

Nektar og Bristol Myers Squibb har hatt et langvarig partnerskap og gjennomfører flere senfase kliniske studier der de kombinerer bempeg og Opdivo i pasienter med ulike typer kreft.

Når ikke primære endepunkter

Fase 3-studien inkluderte i underkant av 800 pasienter med tidligere ubehandlet, metastatisk melanom.

Uavhengige eksperter som har vurdert studieresultatene konkluderte med at bempeg-Opdivo-behandlingen ikke krympet svulster mer enn det Opdivo gjør som monoterapi. Kombinasjonen klarte heller ikke å bremse veksten av svulster mer enn Opdivo, og den forlenget ikke overlevelsen.

Studien møtte med andre ord ikke de primære endepunktene som var progresjonsfri overlevelse (PFS) og objektiv responsrate (ORR). Det tredje primære endepunktet var total overlevelse (OS) og dette målet ble ikke nådd ved avlesning av den første interimanalysen.

Nektar og Bristol Myers Squibb har ikke gått ut med detaljene fra studien, men sier i en pressemelding at melanomstudien nå er terminert. Det samme er en annen studie som undersøkte effekten av bempeg og Opdivo i adjuvant setting hos pasienter med tidligere stadium av melanom.

De fire andre studiene med bempeg pluss Opdivo i nyrecellekarsinom og blærekreft fortsetter.

Jonathan Zalevsky som er Nektars forskningssjef sier i en kommentar: - Selv om vi er overrasket og dypt skuffet over disse resultatene for melanomstudien, vil vi avvente de første resultatene fra de pågående studiene innen nyrecellekarsinom og blærekreft, som forventes i første halvdel av 2022. Nektar er fortsatt dedikert til å utvikle legemidler for å behandle kreft og autoimmun sykdom.

I 2018 betalte Bristol Myers Squibb 1 milliard dollar i kontanter og investerte ytterligere 850 millioner dollar i Nektar for rettigheter til å utvikle bempeg i kombinasjon med Opdivo. Avtalen var på den tiden en av de største innen kreftbehandling med immunterapi.

Powered by Labrador CMS