Legemidler og biotek

Mandag skal Vyndaqel opp i Beslutningsforum for fjerde gang. Da blir det det avgjort om legemidlet kan tilbys pasienter gratis på offentlige sykehus. Siden oktober i fjor har legemidlet vært tilgjengelig på det private helseforetaket Aleris med en betydelig rabatt.

Hjertemedisinen Vyndaqel skal opp i Beslutningsforum for fjerde gang

På mandag skal Beslutningsforum nok en gang avgjøre om Vyndaqel skal tilbys norske hjertepasienter.

Publisert

i november i fjor sa Beslutningsforum nei for tredje gang til å innføre hjertemedisinen Vyndaqel (tafamidis). Begrunnelsen var også denne gangen at den er for dyr og at det kan få store budsjettmessige konsekvenser for de statlige sykehusene.

Medisinen som bremser utviklingen av transthyretin hjerteamyloidose, er allerede innført på offentlige sykehus i Sverige, Finland og Island. I Danmark er den innført til en begrenset del av pasientpopulasjonen. Men i Norge må pasientene belage seg på å betale for behandlingen av egen lomme. Kun én pasient har fått behandlingen dekket som følge av et vedtak fattet av Statsforvalteren i Agder.

Reduserer dødelighet og sykehusinnleggelse

Hjerteamyloidose kan føre til utvikling av en alvorlig form for hjertesvikt. Uten behandling, dør pasienter med denne sykdommen i løpet av to til seks år. Medisinen Vyndaqel som er utviklet av Pfizer, har imidlertid vist i studier å være effektiv for noen pasienter, men Beslutningsforum og Pfizer har så langt ikke blitt enige om en pris som myndighetene kan akseptere.

- Både pasientene og vi som klinikere venter på at Beslutningsforum skal si ja til medisinen, sier overlege Einar Gude ved Kardiologisk avdeling på Rikshospitalet behandler mange pasienter med hjerteamyloidose og viser til en studie i The New England Journal of Medicine som dokumenterer redusert dødelighet og sykehusinnleggelse hos en subgruppe av de som fikk medisinen.

Vil ha verdens laveste pris

- Forhandlingene om pris har gått over lang tid og vi har strukket oss langt for å kunne tilby en god pris på legemidlet sa Glenn Osnes i november i fjor da Beslutningsforum sa nei for tredje gang. Han er leder for sjeldne sykdommer i Pfizer Norge. Osnes forteller at Beslutningsforum under forhandlingene ønsket et prisrabatt på legemidlet som ville medført at norske sykehus hadde betalt verdens laveste pris.

I stedet har Vyndaqel i et drøyt halvår vært tilgjengelig på det private helseforetaket Aleris med en betydelig rabatt. Aleris har over 1000 medarbeidere på 14 sykehus og 14 røntgenavdelinger i Norge.

Den maksimale prisen (maks AUP) på Vyndaqel før rabatt representerer en årskostnad for sykehusene på om lag 2,5 millioner kroner per pasient, og en sentral utfordring for Beslutningsforum denne saken er at det har vært stor usikkerhet knyttet til størrelsen på pasientgruppen.

Overlege Einar Gude ved Kardiologisk avdeling på Rikshospitalet Foto: Privat
Glenn Osnes er leder for sjeldne sykdommer i Pfizer Norge. Foto: Pfizer
Powered by Labrador CMS