Legemidler og biotek

Vårt håp er at denne CAR-T behandlingen vil utgjøre en stor forskjell for pasienter som i dag ikke lenger kan tilbys effektiv behandling, sier Mario Klesse, direktør i Janssen Norge.
Vårt håp er at denne CAR-T behandlingen vil utgjøre en stor forskjell for pasienter som i dag ikke lenger kan tilbys effektiv behandling, sier Mario Klesse, direktør i Janssen Norge.

CAR-T behandling har fått EU-godkjenning til behandling av myelomatose

EU-kommisjonen godkjente i går Carvykti (Ciltacabtagene Autoleucel) til behandling av pasienter med residiverende og refraktær myelomatose.

Publisert

Carvykti fikk markedsføringstillatelse til behandling av voksne pasienter som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert proteasomhemmer, immunmodulatorisk middel og et anti-CD38 monoklonalt antistoff.

- Carvykti er Janssens første celleterapi og er en helt ny metode for å behandle multippel myelomatose. Vårt håp er at denne CAR-T behandlingen vil utgjøre en stor forskjell for pasienter som i dag ikke lenger kan tilbys effektiv behandling, sier Mario Klesse, direktør i Janssen Norge.

Før behandlingen kan tas i bruk i ordinær pasientbehandling i Norge må Beslutningsforum innføre legemidlet. En slik beslutningsprosess tar minst ett år og så langt har Beslutningsforum kun innført CAR-T behandlingen for akutt lymfoblastisk leukemi av barn og unge under 25 år.

Både en genterapi og immunterapi

Behandlingen innebærer å omprogrammere myelomatosepasientens eget immunsystem til å angripe kreften deres.

CAR-T celleterapi er en svært persontilpasset teknologi der pasientens egne T-celler høstes og blir genetisk omprogrammert for å målrettet finne og drepe kreften. Behandlingen ligger i skjæringspunktet mellom immunterapi og genterapi.

I denne podcasten kan du høre molekylærbiolog Sigrid Bratlie og overlegene Jon Rise og Fredrik Schjesvold snakke om CAR-T behandling av Lymfom og myelomatose:

EU-godkjenningen baserer seg på en enarmet klinisk studie med 97 pasienter - CARTITUDE-1. Resultater fra studien ble presentert på det årlige møtet til American Society of Hematology (ASH) i 2021.

- CARTITUDE-1 studien viste en progresjonsfri overlevelse på 60 prosent på tungt forbehandlede pasienter etter median 2-års oppfølging. Median progresjonsfri overlevelse er ennå ikke nådd, så dette er imponerende tall. Det sa Tobias Schmidt Slørdahl som er lege, forsker og foreleser på St. Olavs Hospital og NTNU da vi intervjuet ham under ASH-konferansen.

To-årdataene viste også at 98 prosent av pasientene behandlet med Carvykti responderte på terapi (98 prosent ORR), og flertallet av pasientene oppnådde vedvarende dybde av respons, med 83 prosent som oppnådde en sCR ved 22-måneders oppfølging.

EU-beslutningen kom bare tre måneder etter at Carvykti ble godkjent i USA, men der som femtelinjebehandling, mens den i Europa og Norge kan tas bruk som fjerdelinjebehandling.

Powered by Labrador CMS