Legemidler og biotek

Professor Åslaug Helland oppsummerer i dette intervjuet fire sentrale studier som ble presentert på World Conference on Lung Cancer.

Professor Åslaug Helland: - Fire sentrale studier på World Conference on Lung Cancer

Verdens største lungekreftkonferanse - World Conference on Lung Cancer - er nå over. Vi har snakket med en av norges fremste lungekreftleger - Professor Åslaug Helland som her oppsummerer fire sentrale studier som ble presentert på konferansen.

Publisert

WCLC er verdens største konferanse innen behandling av lungekreft. HealthTalk har omtalt en rekke viktige studier som ble presentert på konferansen. De finner du på vår konferanseside. Der kan du også fordype deg i reportasjer fra andre konferanser som den amerikanske hematologi-kongressen ASH og ESMO, Europas største kreftkonferanse - for å nevne noen av konferansene vi nylig har dekket.

I dette intervjuet snakker professor Åslaug Helland om følgende studier.

Confirmstudien der immunterapien nivolumab (Opdivo) ble undersøkt på pasienter med brysthinnekreft som har fått tilbakefall etter kjemoterapi.

Adaura-studien der EGFR-hemmeren Osimertinib (Tagrisso) ble undersøkt på pasienter etter at de hadde gjennomgått operasjon.

Hun kommenterer også en banebrytende studie der et eksperimentelt legemiddel som heter Sotorasib mot KRAS-mutert lungekreft viser effekt. Nå har Amgen som har utviklet legemidlet søkt om godkjenning både i USA og Europa og kan bli det første KRAS-legemidlet som er tilgjengelig i pasientbehandlingen.

Helt til slutt snakker hun om antistoff-legemiddel-konjugatet Enhertu et. Dette er en ny klasse kreftmedisiner som kombinerer et målrettet monoklonalt antistoff som leverer en cellegift direkte til kreftcellene. Enhertu er nylig godkjent i Europa for behandling av HER2 positiv brystkreft. Nå viser en studie lovende resultater mot HER2-positiv lungekreft.

Starter stor studie med presisjonsmedisin

-Snart starter også den nasjonale studien IMPRESS Norway som gir nytt håp for pasienter med utbredt kreft som har fullført standard behandling. - Denne studien er åpen for alle norske kreftpasienter som har fått standard behandling. Det gjelder alle kreftdiagnoser, sier Åslaug Helland som leder IMPRESS -studien.

15 sykehus er med i studien som er den største kreftstudien vi har hatt i Norge og det forventes at om lag 250–500 pasienter i året vil kunne inkluderes i studien.

-I studien vil på grunnlag av en bred molekylær analyse av kreftcellene - såkalt NGS-testing - avdekke biomarkører som kan indikere at et målrettet legemiddel vil ha effekt. Vi skal prøve ut målrettede legemidler som allerede har markedsføringstillatelse, men de skal brukes utenfor indikasjonsområdet de er godkjent for - såkalt "off label", sier Helland.

Hun og teamet hennes jobber nå med å få 17 legemiddelselskaper til å gi gratis medisin til studien. - En nøkkelfaktor for at IMPRESS-Norway skal bli en vellykket presisjonsmedisin-studie er tilgang til mange forskjellige legemidler. Foreløpig har Roche Norge sagt ja til å bidra med åtte ulike medisiner og en diagnostisk gentest via selskapet Foundation Medicine som er en del av Roche-gruppen, men vi regner med å få flere med oss om ikke så lenge, sier Helland.

Hans Anderssen, redaktør i HealthTalk

Vi i HealthTalk ønsker å lage innhold som er verdifullt for deg som jobber i helsevesenet. Hvis du likte denne artikkelen, og vil at vi skal lage mer innhold som dette, kan du støtte oss ved å melde deg på vårt nyhetsbrev her

Powered by Labrador CMS