Legemidler og biotek

Bristol Myers Squibb har presentert fase 3-data fra CONFIRM-studien. Dette er den første terapien som i en randomisert fase 3-studie viser økt overlevelse for pasienter med brysthinnekreft som har sykdomsprogresjon etter førstelinje standardbehandling med kjemoterapi.

Opdivo med nye sterke overlevelsesdata i behandlingen av brysthinnekreft

Immunsjekkpunkthemmeren Opdivo (nivolumab) forlenger overlevelsen hos pasienter med brysthinnekreft som har fått tilbakefall etter kjemoterapi.

Publisert

Det viser resultater fra CONFIRM-studien som nå er presentert på den World Conference on Lung Cancer (WCLC) - verdens største lungekreftkonferanse.

På fjorårets konferanse fikk Bristol Myers Squibb stor oppmerksomhet da de presenterte data fra fase 3-studien Checkmate-743, som viste at kombinasjonsbehandlingen med de to immunterapiene Opdivo og Yervoy (ipilimumab) reduserte risikoen for død hos tidligere ubehandlede pasienter med brysthinnekreft med 26% og hjalp dem med å leve median fire måneder lenger enn de som fikk kjemoterapi.

Opdivo reduserte risikoen for død med 28%

På lørdag ble Opdivo den første terapien som i en randomisert fase 3-studie kunne dokumentere økt overlevelse for pasienter som har sykdomsprogresjon etter førstelinje standardbehandling med kjemoterapi. Opdivo reduserte risikoen for død med 28% mot placebo. De som fikk Opdivo levde (OS) i median 9,2 måneder, mot 6,6 måneder for de i placebo-armen.

CONFIRM inkluderte 332 pasienter med inoperabel, tidligere behandlet brysthinnekreft. Pasientene hadde median gjennomgått tre tidligere behandlinger med kjemoterapi. Pasientene ble randomisert 2:1 til Opdivo eller placebo. Studiens primære endepunkter var progresjonsfri overlevelse (PFS) og totaloverlevelse (OS). OS-data var ved avlesning fortsatt umodne, men viste en statistisk signifikant overlevelsesgevinst til fordel for Opdivo.

NIPU studien: Yervoy + Opdivo + UV1

Den amerikanske legemiddelmyndigheten, FDA, godkjente i oktober i fjor kombinasjonsbehandlingen Opdivo og Yervoy som førstelinjebehandling til voksne pasienter med inoperabel brysthinnekreft etter at søknaden fra Bristol Myers Squibb hadde fått status som priority review og orphan drug.

Godkjenningen baserte seg på data fra fase III-studien Checkmate-743 som inkluderte 605 pasienter med inoperabel brysthinnekreft som ikke tidligere hadde blitt behandlet.

Det pågår nå en internasjonal multisenterstudie som heter NIPU-studien der også norske pasienter deltar. Studien undersøker effekten av Ultimovacs sin kreftvaksine UV1 i kombinasjon med Yervoy og Opdivo hos pasienter med brysthinnekreft. Første pasient ble behandlet i juni 2020. Studien skal innrullere 118 pasienter, hvorav halvparten får UV1 og sjekkpunkthemmerne, de andre vil kun få sjekkpunkthemmerne.

Det er overlege og professor Åslaug Helland ved Radiumhospitalet som er studiens principal investigator. Vi kommer med et egen sak om denne studien.

Redaktør i HealthTalk, Hans Anderssen
Opdivo reduserte risikoen for død med 28% mot placebo. De som fikk Opdivo levde (OS) i median 9,2 måneder, mot 6,6 måneder for de i placebo-armen.

Vi i HealthTalk ønsker å lage innhold som er verdifullt for deg som jobber i helsevesenet. Hvis du likte denne artikkelen, og vil at vi skal lage mer innhold som dette, kan du støtte oss ved å melde deg på vårt nyhetsbrev her

Powered by Labrador CMS