Legemidler og biotek

Åslaug Helland leder brysthinnekreftstudie der pasientene får to immunterapier og en norsk kreftvaksine

Overlege og professor Åslaug Helland leder en internasjonal studie som analyserer effekten av å kombinere to immunterapier med kreftvaksinen UV1 fra norske Ultimovacs på pasienter med brysthinnekreft.

Publisert

Den heter NIPU-studien og skal rekruttere 118 pasienter i flere land. Halvparten av pasientene i studien får immunterapiene ipilimumab (Yervoy) og nivolumab (Opdivo), mens pasientene i den andre studiearmen i tillegg får kreftvaksinen UV1.

Helland presenterte studien på verdens største lungekreftkonferanse World Conference on Lung Cancer.

På fjorårets konferanse fikk fase 3-studien Checkmate-743 stor oppmerksomhet fordi den dokumenterte at kombinasjonsbehandlingen med de to immunterapiene som skal brukes i NIPU - ipilimumab og nivolumab - reduserte risikoen for død hos tidligere ubehandlede pasienter med brysthinnekreft med 26%, og hjalp dem med å leve median fire måneder lengre enn de som fikk kjemoterapi.

NIPU-studien til Helland er en fase 2-studie som inkluderer pasienter som har fått tilbakefall etter kjemoterapibehandling. Den første pasienten i studien ble behandlet i juni 2020.

Sykdom med stort behov for nye behandlinger

Brysthinnekreft eller mesoteliom har generelt en dårlig prognose med en median overlevelse på rundt 9 måneder, og 1- og 3-årsoverlevelse på henholdsvis om lag 40 % og 10-15 %. De siste årene har insidensen i Norge vært ca. 60-80 tilfeller for menn, og ca. 15 tilfeller blant kvinner. Dette er en sykdom med et stort udekket behandlingsbehov.

Kombinasjonsbehandlingen er godkjent i USA

Den amerikanske legemiddelmyndigheten, FDA, godkjente i oktober 2020 kombinasjonsbehandlingen ipilimumab og nivolumab som førstelinjebehandling til voksne pasienter med inoperabel brysthinnekreft etter at søknaden fra Bristol Myers Squibb hadde fått status som priority review og orphan drug. Denne behandlingen er ennå ikke godkjent i Europa.

Hans Anderssen, redaktør i HealthTalk

Dagens standardbehandling

Det foreligger nasjonale behandlingsretningslinjer oppdatert i 2020. Pasienter i rimelig god allmenntilstand bør behandles med kombinasjonskjemoterapi (cisplatin/karboplatin og pemetreksed ev. med tillegg av bevacizumab) inntil progresjon eller uønsket toksisitet. Monoterapi med pemetreksed kan også benyttes om det oppstår behandlingsrelaterte plager som tilsier seponering av cisplatin/karboplatin. Pasienter som har forlenget symptomatisk og objektiv respons på førstelinjeregime, kan behandles med samme regime i residivsituasjon.

Vi i HealthTalk ønsker å lage innhold som er verdifullt for deg som jobber i helsevesenet. Hvis du likte denne artikkelen, og vil at vi skal lage mer innhold som dette, kan du støtte oss ved å melde deg på vårt nyhetsbrev her.

Powered by Labrador CMS