Legemidler og biotek

Takeda selger 110 utvalgte reseptfrie og reseptbelagte produkter til det danske legemiddelselskapet Orifarm. Avtalen har en verdi på opp til 670 millioner dollar. Takeda Norge (bildet) har kontor i Asker utenfor Oslo med cirka 270 medarbeidere.

Takeda selger ut deler av virksomheten til Orifarm for 670 millioner dollar

Takeda selger 110 utvalgte reseptfrie og reseptbelagte produkter til det danske legemiddelselskapet Orifarm. Salget som inkluderer to fabrikker i Danmark og Polen har en verdi på opp til 670 millioner dollar.

Publisert

Pengene skal brukes til å redusere Takedas gjeld etter oppkjøpet av Shire i mai 2018 for 46 milliarder pund, en av de største legemiddeloppkjøpene i historien. Avtalen vil bringe Takeda enda et skritt nærmere målet om å selge eiendeler som ikke er kjerneverdier for 10 milliarder dollar for å betale ned gjeld. Etter avtalen med Orifarm har Takeda inngått avtaler for nesten 8 milliarder dollar fra salg av produkter. Disse inkluderer salg av Shires øyemedisin Xiidra til Novartis, en avtale som alene kan gi inntil 5,3 milliarder dollar.

Fokuserer på kjernevirksomheten

Takeda sier i en pressemelding at produktene som selges i avtalen med Orifarm ikke er en del av de utvalgte satsingsområdene til Takeda. For langsiktig vekst satser Takeda videre på gastroenterologi, sjeldne sykdommer, plasma-avledede terapier, onkologi og nevrovitenskap.

Produktene som selges inkluderer totalt 110 reseptfrie legemidler, handelsvarer og kosttilskudd, i tillegg til et utvalg av reseptbelagte produkter innenfor terapiområdene luftveier, betennelsesdempende, kardiologi og endokrinologi. Produktene er i hovedsak solgt i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Baltikum, Belgia og Østerrike. For regnskapsåret 2018 ga porteføljen driftsinntekter på 230 millioner amerikanske dollar, blant annet påvirket av godt salg av reseptfrie forkjølelses- og vitamin-produkter, og de reseptbelagte produktene Warfarin og Levaxin.

Porteføljen som nå selges ut i Norge består totalt av 32 merkevarer, som stod for en samlet inntekt på til sammen 400 millioner kroner i 2019.

Kan gi Takeda 670 millioner kroner

Salgssummen kan bli inntil rundt 670 millioner dollar, i henhold til de juridiske og regulatoriske betingelsene i avtalen. Orifarm vil betale rundt 505 millioner dollar til Takeda ved sluttføring av avtalen, og rundt 70 millioner dollar innen utgangen av en fire-årsperiode etter sluttføringen. I tillegg vil Takeda kunne motta opp til 95 millioner dollar ekstra, hvis ulike milepæler blir nådd.

– Salget gjør det mulig for oss å prioritere og styrke innsatsen i våre utvalgte terapeutiske områder. Gjennom en robust salgsprosess for denne delen av virksomheten har vi fokusert på å finne den riktige partneren for å maksimere verdien av porteføljen for Takedas aksjonærer, og samtidig sikre tilgang til disse produktene for pasienter og kunder som er avhengig av dem. Vi er trygge på at Orifarm er riktig partner i disse landene, sier President Giles Platford i Takeda Europe & Canada Business Unit.

– Denne transaksjonen er en del av Takedas globale strategi om å forenkle vår portefølje og akselerere avhendingen av ikke-kjernevirksomhet. Vi fortsetter vårt fokus på å investere i sentrale forretningsområder, samtidig som vi styrker oss som en ledende, forsknings- og utviklingsdrevet global farmasøytisk virksomhet som leverer økt verdi for pasientene og Takedas eiere, sier finansdirektør Costa Saroukos i Takeda.

Powered by Labrador CMS