Legemidler og biotek

– Norge ligger an til å så godt som utrydde livmorhalskreft i år 2039, sier lege og forsker Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet (FHI).

Studie: Livmorhalskreft kan være nær utryddet i 2039 takket være effektiv vaksine og verdens høyeste vaksinasjonsdekning

Effektiv vaksine og god vaksinasjonsdekning gjør at livmorhalskreft i Norge kan nesten være utryddet i 2039, viser en ny studie.

Publisert

– Norge ligger an til å så godt som utrydde livmorhalskreft i år 2039, sier lege og forsker Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet (FHI).

Den alvorlige kreftformen forårsakes av langvarig HPV-infeksjon, og hvert år dør mer enn 300.000 kvinner verden over som følge av sykdommen.

HPV-viruset som har navnet humant papillomavirus, er et vanlig virus som i sjeldne tilfeller kan føre til kreft. Kreftformen kan forebygges med HPV-vaksine og screeningundersøkelser av livmorhalsen.

HPV-vaksinasjonsprogram avgjørende

Det er nettopp tiden det vil ta med gjeldende vaksinasjons- og screeningstrategi som viser at kreftformen kan være eliminert om 18 år. Det innebærer at det er færre enn fire tilfeller av livmorhalskreft blant 100.000 kvinner i året.– Studien viser at eliminasjon av livmorhalskreft i Norge ikke ville være mulig uten et HPV-vaksinasjonsprogram for jenter, sier Trogstad.

Trogstad sier at målet om eliminasjon først ville vært nådd i 2056 dersom man hadde fortsatt med vaksinasjon av kun jenter i 7. klasse og livmorhalsscreening med celleprøve.

Overgang til HPV-test fremfor celleprøver og vaksinasjon av flere årskull kvinner er de viktigste tiltakene for å fremskynde tidspunkt for eliminasjon av livmorhalskreft i Norge.  

-Endringer i HPV-vaksinasjonsprogrammet har fremskyndet tidspunktet for eliminasjon med 8 år. Endring i livmorhalsscreening fra celleprøve til HPV-test vil fremskynde tidspunktet med ytterligere 9 år. Da er målet plutselig 17 år nærmere frem i tid, fastslår forskeren.

Trogstad har sammen med andre forskere beregnet hvor lang tid det vil ta før livmorhalskreft blir eliminert i Norge med gjeldende vaksinasjons- og screeningstrategi. Resultatet er publisert i en artikkel i tidsskriftet Preventive Medicine.

Studien er et samarbeid mellom forskere fra Harvard University, Universitetet i Oslo, FHI, Kreftregisteret og Kreftforeningen i New South Wales, Australia. Resultatet av studien er publisert i en artikkel i tidsskriftet Preventive Medicine.

Norge på vaksinetoppen

Norge topper statistikken over HPV-vaksinasjon. Vi har en vaksinasjonsdekning på 91 prosent. Til sammenligning har Island 85 prosent, Sverige 80 prosent, Danmark 62 prosent og Finland 60 prosent.

I dag vaksineres norske jenter og gutter med Cervarix. Det har vært debattert om de heller burde fått vaksinen Gardasil9 som inneholder noen flere virustyper enn Cervarix. Effekten av et potensielt vaksinebytte fra Cervarix til Gardasil9 har derfor blitt beregnet. 

– Å bytte til Gardasil9 vil ikke føre til raskere eliminasjon av livmorhalskreft i Norge enn ved å fortsette med Cervarix. Det kan henge sammen med at Cervarix gir god total beskyttelse også mot HPV-typer som ikke inngår i vaksinen, altså såkalt kryssbeskyttelse, sier Trogstad. 

Livmorhalskreft kan være nesten utryddet i Norge innen 18 år takket være effektiv vaksine og verdens høyeste vaksinasjonsdekning, viser en ny studie.
Powered by Labrador CMS