Legemidler og biotek,   Coronaviruset

Det europeiske legemiddelverket EMA anbefaler godkjenning av to nye behandlinger mot koronavirussykdom;  det immundempende legemidlet Kineret og det monoklonale antistoffet Xevudy.
Det europeiske legemiddelverket EMA anbefaler godkjenning av to nye behandlinger mot koronavirussykdom; det immundempende legemidlet Kineret og det monoklonale antistoffet Xevudy.

EMA anbefaler to nye behandlinger mot covid-19

Det europeiske legemiddelverket EMA anbefaler godkjenning av to nye behandlinger mot koronavirussykdom.

Publisert

EMAs vitenskapelige komité for legemidler til human bruk (CHMP) anbefaler det immundempende middelet Kineret, som er produsert av det svenske legemiddelfirmaet Swedish Orphan Biovitrum.

Legemidlet kan nå brukes til å behandle voksne pasienter med betennelsestilstander som krever ekstra oksygen, og EMA mener at behandlingen kan «redusere skader på nedre luftveier og forhindre utvikling av alvorlig respirasjonssvikt».

Det tredje monoklonale antistoffet

EMA har også anbefalt å godkjenne det monoklonale antistoffet Xevudy (sotrovimab) fra GlaxoSmithKline til behandling av covid-19. De anbefaler å godkjenne den for behandling av voksne og ungdom fra 12 år som har forhøyet risiko for alvorlig sykdom. Legemidlet er utviklet i samarbeid med Vir Biotechnology.

Xevudy er den tredje koronamedisinen som er et monoklonalt antistoff som så langt er anbefalt av EMA. De to andre heter Regkirona og Ronapreve og ble anbefalt i november.

Det er EU-kommisjonen som tar den endelige avgjørelsen om de to koronamedisinene blir godkjent.

Powered by Labrador CMS