Legemidler og biotek,   Bransjenytt,   Forskning

EU-kommisjonen har godkjent Tecentriq som førstelinjebehandling for voksne med metastatisk ikke-småcellet lungekreft
EU-kommisjonen har godkjent Tecentriq som førstelinjebehandling for voksne med metastatisk ikke-småcellet lungekreft

Nytt behandlingsalternativ for lungekreftpasienter er godkjent

EU-kommisjonen har godkjent immunterapien Tecentriq (atezolizumab) som monoterapi til behandling av ikke-småcellet lungekreft.

Publisert

Roche kunngjorde i går at EU-kommisjonen har godkjent Tecentriq som førstelinjebehandling for voksne med metastatisk ikke-småcellet lungekreft der svulsten har høyt nivå av proteinet PD-L1, uten mutasjoner i EGFR- eller ALK genene.

- Tecentriq har vist klinisk relevant effekt på overlevelse hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft og høy PD-L1 uttrykk. Det er gode nyheter at denne behandlingen nå også kan gis til norske pasienter og at det dermed finnes flere alternativer med immunterapi for denne pasientgruppen, sier Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche Norge.

Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche Norge
Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche Norge

Forbedrer sjansen for å overleve

Godkjenningen er gjort på grunnlag av data fra fase 3-studien IMpower110. Den dokumenterte at Tecentriq markant forbedret overlevelsessjansen hos de med høyt PD-L1 nivå, sammenlignet med cellegift. Tecentriq som monoterapi forbedret sjansen for overlevelse (OS) med 7,1 måneder sammenlignet med cellegift.

Godkjenningen av legemiddelet tilbyr et alternativ for pasientene med denne sykdommen, skriver Roche i en pressemelding.

-Vi er utrolig glade for å gi mennesker med denne spesifikke typen ikke-småcellet lungekreft Tecentriq!

Dette sier Levi Garraway som er overlege og leder for global produktutvikling i Roche.

-Tecentriq som monoterapi har vist seg å forbedre sjansen for overlevelse hos de med høyt nivå av PD-L1, sammenlignet med cellegiftbehandling, og representerer derfor et nytt behandlingsalternativ for de som lever med denne sykdommen som er vanskelig å behandle, forteller han.

Første i verden

Tecentriq er også den første og eneste immunterapien med tre doserings alternativer. Immunterapien kan nemlig administreres enten hver andre, tredje eller fjerde uke. Noe som gir lege og pasienter større fleksibilitet i hvordan de håndterer behandlingen.

Tecentriq har vist klinisk viktige fordeler ved forskjellige typer lungekreft, og har for øyeblikket fem godkjente indikasjoner rundt om i verden. Fire er også godkjent i Europa og derfor også i Norge, enten som behandling på alene eller i kombinasjon med målrettede terapier og/eller cellegift.

Satser

Om Tecentriq

  • Behandling med Tecentriq (atezolizumab) viste signifikant forbedret totaloverlevelse hos pasienter med høyt PD-L1 uttrykk sammenlignet med kjemoterapi.
  • Godkjenning av Tecentriq betyr at pasienter nå har et nytt behandlingsalternativ til kjemoterapi.
  • Godkjenning av Tecentriq er den fjerde indikasjonen i metastatisk ikke-småcellet lungekreft og femte indikasjonen i lungekreft totalt i EMA/EU. 

Roche sier selv de har store ambisjoner for Tecentriq og har flere omfattende utviklingsprogram som inkluderer flere pågående eller planlagte fase 3-studier på tvers av ulike sykdommer.

Dette inkluderer studier som vurdere Tecentriq både som monoterapi og i kombinasjon med andre medisiner, samt studier i metastaserende adjuvante og neoadjuvante settinger på forskjellige tumortyper.

Powered by Labrador CMS