Statens legemiddelverk endrer doseringsanbefalingene for det populære legemiddelet paracetamol, som mange bruker.
Statens legemiddelverk endrer doseringsanbefalingene for det populære legemiddelet paracetamol, som mange bruker.

Legemiddelverket: Nå kan du ta mer paracetamol

Statens legemiddelverk endrer doseringsanbefalingene for det populære legemiddelet paracetamol, som mange bruker. Nå kan man ta det inntil fire ganger i døgnet.

Tidligere har de fleste paracetamol-produsentene anbefalt at man tar legemiddelet inntil tre ganger i døgnet, skriver Legemiddelverket på sine nettsider.

– Doseringen var tre doser i døgnet, men ettersom paracetamol brytes ned fort, vil det ikke gi tilstrekkelig smertelindring ved store plager, sier overlege Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk til NTB.

– Vi har derfor oppjustert anbefalingen for døgndosering til 4 doser i døgnet for å sørge for at denne målgruppen ikke får for lav konsentrasjon av legemiddelet mellom hver dose, sier han.

Kan brukes i kombinasjon

Paracetamol er virkestoffet i smertestillende tabletter som ofte selges reseptfritt, som Paracet, Panodil og Pinex. Ifølge Folkehelseinstituttet utgjorde slike legemidler halvparten av det reseptfrie salget av legemidler mot feber og smerte i 2021, målt i doser.

– Det finnes naturligvis ikke noe vidundermiddel mot alt som er vondt i livet. Men det som er positivt med Paracet fremfor for eksempel Ibux, er at det kan kombineres med andre legemiddel uten risiko, sier overlegen.

Han forklarer at Ibux i kombinasjon med blodfortynnende medisiner for eksempel i verste fall kan føre til hjerneblødning, ettersom Ibux også er blodfortynnende. Det er ikke tilfellet med Paracet.

– Men har man vondt eller høy feber som ikke blir bedre av egenomsorg, bør man snakke med fagfolk, understreker Finckenhagen.

Doseringsanbefalinger

Legemiddelverket anbefaler nå at paracetamol kan gis inntil 4 ganger i døgnet. Dette gjelder for voksne og for barn eldre enn 1 måned.

Det bør gå minst 4 – 6 timer mellom hver dose.

  • Den maksimale døgndosen for barn og voksne over 50 kg (over 12 år) er 4 gram.
  • For barn og voksne som veier mellom 40-50 kg er maksimal døgndose 3 gram. Opprinnelig anbefalte vi 4 gram også for dette vektintervallet. Vi har imidlertid valgt å redusere døgndosen til 3 gram for å øke sikkerhetsmarginen mot grensen for det Giftinformasjonen har vurdert som mulig overdosering ved bruk over mer enn 2 døgn (1).
  • Ved behandling av barn bør du beregne dosen basert på vekt. Vi anbefaler enkeltdoser på cirka 15 mg per kg kroppsvekt. Eksempelvis skal et barn på 8 kg gis cirka 120 mg paracetamol (8 kg x 15 mg/kg = 120 mg) per enkeltdose.

Ved smertebehandling av voksne over 18 år anbefales legekontakt etter 3 dager ved feber eller 5 dager ved smerter dersom plagene ikke avtar. Ved behandling av barn bør lege kontaktes etter 3 dager dersom feber eller smerte ikke avtar.

Dersom barnet er under 3 måneder, skal behandling kun skje i samråd med lege.

Det er viktig at lege vurderer barn under 3 måneder med feber. Feber i denne aldersgruppen er uvanlig og kan være tegn på alvorlig sykdom.

Barn som er under 1 måned gamle bør ikke få mer enn 3 doser i døgnet, og det bør gå 8 timer mellom hver dose.

Til barn anbefaler Legemiddelverket mikstur og smeltetablett fremfor stikkpiller. Opptak av paracetamol fra stikkpiller varierer fra pasient til pasient og er ofte dårligere enn opptak fra legemiddelformer som tas gjennom munnen.

Ikke bekymret for økt bruk

I 2021 ble det solgt i overkant av 10 millioner pakninger, altså omtrent to pakker på 20 tabletter per innbygger i Norge. Salget økte også i 2021 sammenlignet med 2020. Paracetamol var det fjerde mest brukte legemiddelet på landsbasis i 2021.

Likevel er ikke Finckenhagen bekymret for at den økte døgndoseringen vil føre til økt bruk av legemiddelet. Det har tidligere vært advart om at nordmenn, og spesielt unge, bruker Paracet mer enn nødvendig.

– Vi er ikke bekymret for at endringen i døgndoseringen sender feil signal til nordmenn, sier Finckenhagen, og legger til:

– De fleste som bruker Paracet, tar bare en pille når de trenger det, og bruker sjelden maksdoseringen over flere dager.

Sikkerhetsmargin

Legemiddelverket anbefaler at det går minst fire til seks timer mellom hver dose paracetamol. Voksne over 50 kilo har en maksimal døgndose på 4 gram, mens det for barn og voksne mellom 40–50 kilo er på 3 gram etter de nye anbefalingene.

Grunnen til at barn og voksne mellom 40–50 kilo får en nedjustert dose, er at et av nedbrytingsmidlene i Paracet er et giftstoff. Stoffet brytes normalt ned i kroppen, men hos lettere personer, spesielt voksne som sliter med underernæring, går ikke denne prosessen som normalt.

– Derfor har vi lagt inn en sikkerhetsmargin med en maksimal døgndose på 3 gram for ungdom og voksne med kroppsvekt mellom 40 og 50 kg, forklarer Finckenhagen.

– Man skal heller ikke tro at man kan ta en pille mot alt som er ille. Det er en holdning vi ønsker å jobbe mot gjennom folkeopplysning, understreker han.

Powered by Labrador CMS