Som en del av #sjekkdeg-kampanjen har alle landets legekontor fått tilsendt materiale som er ment som samtalestartere. Blant annet er det laget et #sjekkdeg-kort, der pasienter kan krysse av for ulike hensyn de har behov for at legen tar.

3 av 10 sjekker seg ikke: Kreftforeningen vil ha nye grep i kampen mot livmorhalskreft

Det må legges bedre til rette for dem som har utfordringer med å delta i Livmorhalsprogrammet. Nå ønsker #sjekkdeg-kampanjen å bidra til å nå dem som synes det er ekstra utfordrende å ta livmorhalsprøve.

Publisert

– For de aller fleste er en ekstra påminnelse nok. For dem holder det å høre at undersøkelsen er smertefri og raskt unnagjort. Men vi må ta inn over oss at det for noen er vanskeligere enn som så, sier Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

På spørsmål oppgir kvinner svært ulike årsaker til at de ikke følger Livmorhalsprogrammet: Det er fort gjort å glemme, de opplever selve undersøkelsen som ubehagelig, de har så mange helseplager at de ikke vil bry legen med enda en undersøkelse, - og motsatt: De synes denne enkle undersøkelsen er for liten grunn til å gå til lege.

Livreddende screening

Nå ønsker #sjekkdeg-kampanjen å bidra til å nå dem som synes det er ekstra utfordrende å ta livmorhalsprøve.

-Håpet vårt er at årets #sjekkdeg-kampanje kan inspirere til at leger og pasienter sammen vil finne tilpasninger som gjør at vi får med oss alle i dette livreddende screeningprogrammet, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

– I arbeidet med kampanjen har vi snakket med kvinner som har utsatt livmorhalsprøven i årevis. En av dem gikk til psykolog for å få hjelp til å takle frykten for svaret undersøkelsen kunne gi. Vi har samarbeidet med ressurssentre for overgrepsutsatte, og vi har spurt leger hva som skal til for å møte disse kvinnene på en god måte. Håpet vårt er at årets #sjekkdeg-kampanje kan inspirere til at leger og pasienter sammen vil finne tilpasninger som gjør at vi får med oss alle i dette livreddende screeningprogrammet, sier Ross.

– Det er nok ingen som synes det er særlig lystbetont å ta en gynekologisk undersøkelse. Leger kan legge godt til rette og ta ekstra hensyn, men trenger å være klar over hva eventuelle utfordringer handler om for den enkelte.

Vil ha HPV hjemmetest

Som en del av kampanjen har alle landets legekontor fått tilsendt materiale som er ment som samtalestartere. Blant annet er det laget et #sjekkdeg-kort, der pasienter kan krysse av for ulike hensyn de har behov for at legen tar. Kreftforeningen venter også utålmodig på at kvinner som ikke har testet seg på 10 år eller mer, skal få tilbud om HPV hjemmetest.

Leder for Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret, gynekolog Ameli Tropé, forteller at dette tilbudet skal være på plass innen et par år. Hun gleder seg også over de små, men viktige grepene i #sjekkdegkampanjen.

– Vi har ingen å miste, og ønsker å få med absolutt alle kvinner i alderen 25 til 69 år. Målet er å oppdage celleforandringer før de utvikler seg til kreft. Livmorhalskreft er en av få kreftformer som kan forebygges, og det anslås at Livmorhalsprogrammet avverger 700 krefttilfeller i året, sier hun.

200 000 kvinner i Norge har ikke tatt livmorhalsprøve på ti år eller mer. 6 av 10 som får livmorhalskreft har ikke fulgt livmorhalsprogrammet. Noen av dem tenker kanskje at anbefalingen ikke gjelder dem, men budskapet er enkelt: Alle som har livmorhals, kan få livmorhalskreft – uavhengig av alder og seksuell praksis.

Hvert år får rundt 350 norske kvinner diagnosen livmorhalskreft, og 70 dør av sykdommen. De første kvinnene som fikk tilbud om HPV-vaksine som del av barnevaksinasjonsprogrammet som 12-åringer fyller 25 i år og inviteres til screeningprogrammet. Dersom de deltar i Livmorhalsprogrammet i tillegg til å være vaksinert, forventer vi at forekomsten av livmorhalskreft vil synke i årene fremover.

– Det er viktig å understreke at du må ta livmorhalsprøver selv om du er vaksinert. Har du fått HPV-vaksine før seksuell debut og følger Livmorhalsprogrammet fra du er 25 til 69 år, vil du være svært godt beskyttet mot livmorhalskreft, sier Ameli Tropé.

– Ved symptomer som uregelmessige blødninger, blodig eller illeluktende utflod eller smerter fra underlivet skal du alltid undersøkes av lege – uavhengig av alderen din eller når du sist tok livmorhalsprøve. Screening er ingen garanti mot kreft i seg selv.

Powered by Labrador CMS