Legemidler og biotek

- Dette er virkelig imponerende data. En overlevelsesgevinst på mer enn 12 måneder betyr mye for pasienter som lever med metastatisk brystkreft. At studien også viser at vi kan utsette bruk av cellegift med mer enn 1 år hos mange av pasientene våre, vil bety en langt bedre livskvalitet under kreftbehandlingen, sier overlege og professor Hans Petter Eikesdal.

Kisqali har den lengste overlevelsen observert hos brystkreftpasienter med spredning

CDK 4/6-hemmeren Kisqali forlenger overlevelsen med ett år hos pasienter som har en hormonfølsom brystkreft med spredning. Kisqali kan dermed vise til den lengste overlevelsen som er rapportert i en studie. - Dette er virkelig imponerende data. En overlevelsesgevinst på mer enn 12 måneder betyr mye for pasienter som lever med metastatisk brystkreft.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Hans Petter Eikesdal, overlege ved Kreftavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus og professor ved Klinisk institutt, Universitetet i Bergen, når han kommenter MONALEESA-2 studien som er presentert på ESMO.

Sentral milepæl

CDK4/6-hemmerne har ført til et paradigmeskifte i behandlingen av hormonfølsom metastatisk brystkreft, og tilbyr pasienter muligheten til å leve betydelig lengre og bedre liv. Konkurransen tøff mellom Novartis’ Kisqali (ribociclib), Eli Lillys’ Verzenio (abemaciclib) og Pfizers’ Ibrance (palbociclib).

På årets ESMO-kongress kunne Novartis notere seg for en viktig milepæl da resultatene fra MONALEESA-2 studien ble presentert. Kisqali er det første av disse tre legemidlene som kan dokumentere at det forbedret totaloverlevelse i førstelinje med over 5 år.

24 prosent reduksjon i dødsrisiko

Etter at pasientene hadde blitt fulgt opp i 6,5 år var median overlevelse 64 måneder for pasientene som fikk Kisqali. Dette er 12 måneder lenger enn for de som mottok standard behandling letrozol i kombinasjon med placebo (63,9 måneder vs 51,4 måneder). Pasienter som fikk Kisqali hadde dermed en 24 prosent reduksjon i dødsrisikoen.

Studieprogrammet MONALEESA har pågått i 40 land og har studert effekt hos over 2000 brystkreftpasienter med spredning.
Pasientgruppen inkludert i disse studiene har en hormonfølsom metastatisk brystkreft og utgjør ca 2/3 av alle pasienter som får brystkreft. I Norge fikk 3696 kvinner og 27 menn diagnosen brystkreft i 2019. I Norge har Oslo Universitetssykehus og Haukeland Universitetsjukehus deltatt med tilsammen 9 norske brystkreftpasienter.

- Virkelig imponerende data

Hans Petter Eikesdal ledet MONALEESA-2 studien i Norge og mener at dette er viktige nyheter:

- Dette er virkelig imponerende data. En overlevelsesgevinst på mer enn 12 måneder betyr mye for pasienter som lever med metastatisk brystkreft. At studien også viser at vi kan utsette bruk av cellegift med mer enn 1 år hos mange av pasientene våre, vil bety en langt bedre livskvalitet under kreftbehandlingen, sier Hans Petter Eikesdal.

Han er ikke i tvil at CDK 4/6-hemmere bør tilbys som førstelinjebehandling.

- Det var overraskende, men veldig gledelig og å se at pasientene bibeholder effekt av behandlingen gjennom 5 år, dette har vi ikke sett tidligere. Disse dataene viser med tydelighet at man bør begynne med CDK4/6 som førstelinjebehandling. I Norge er det flere hundre pasienter som enten har eller utvikler hormonfølsom metastatisk brystkreft, og for denne pasientgruppen er dette gode nyheter. Behandling med CDK4/6 hemmere er en etablert behandling, og ribosiklib har med dette vist at totaloverlevelsen for denne pasientgruppen har blitt meget god, avslutter Eikesdal. 

Flere gode år med sine kjære

- Vi er svært glade på vegne av pasientene som med denne behandlingen kan oppleve flere gode år med sine kjære, noe som betyr uendelig mye når man lever med en brystkreftsykdom med spredning, uttaler medisinsk direktør i Novartis Norden, Tarje Bergdahl.

Pasienter med hormonfølsom brystkreft består av ulike undergrupper. At studien viser økt overlevelse i alle pasientgrupper er derfor også av stor betydning og noe som er unikt. Dette betyr mye for en stor pasientpopulasjon med en alvorlig sykdom, sier Bergdahl.

Ser sjelden studier med forbedring i totaloverlevelse

Gabriel Hortobagyi fra M.D. Andersons, var studiens hovedutprøver og, under presentasjonen fortalte han at da han begynte å behandle pasienter i 1974, levde pasientene median 18 måneder. Overlevelsen i denne studien, sa han, er den lengste noensinne i en studie med pasienter som har avansert brystkreft.

- For å sette disse resultatene i perspektiv: I mine 45 år som onkolog har det vært titusenvis av kliniske studier for brystkreft, og selv om en progresjonsfri overlevelse-fordel har blitt vist mange, mange ganger, har vi sjelden sett en forbedring i totaloverlevelse. Det er vanskelig å vise en statistisk signifikant lengre overlevelse for førstelinjebehandling ved denne typen brystkreft, fordi pasienter får på grunn av utviklingen av resistens fire til 15 forskjellige behandlingslinjer i løpet av sykdommen, og disse fortynner ut effekten av den første behandlingen, sa han.

Resultatene fra Monaleesa-2 studien er i tråd med funn fra to tidligere fase 3-studier (MONALEESA-3 og MONALEESA-7) som også viser en økt statistisk signifikant overlevelse uavhengig av kombinasjonspreparat, behandlingslinje og menopausal status.

- Selv om Kisqali er den eneste CDK 4/6-hemmeren som har vist en totaloverlevelsesfordel i denne pasientpopulasjonen så langt, venter vi fortsatt på resultatene av palbociclib- og abemaciclib-studiene. Og selvfølgelig kommer det nye behandlinger som andre kinasehemmere, så det er mer forskning som kommer på dette området, sier Hortobagyi.

Hal Burstein fra Dana Farber Cancer Institute sa under ESMO-presentasjonen at det ikke er tvil at CDK 3/6 -hemmere bør tilbys som førstelinjebehandling. Men han sa at fordi de tre legemidlene av blir sett på som like, kan det hende at de nye resultatene ikke påvirker hvilket legemiddel som legen velger.

MONALEESA-2

MONALEESA-2 er en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert fase 3-studie. Alle pasientene som inngår i studien har blitt diagnostisert med lokalavansert eller metastatisk HR positiv, HER2 negativ brystkreft etter overgangsalderen og har ikke tidligere fått behandling for sin metastatiske sykdom.

Gabriel Hortobagy var studiens hovedutprøver
Powered by Labrador CMS