Forskning

Ved å bruke protoner og lys håper forskerne å kurere glioblastom - en av de mest alvorlige formen for hjernekreft

Kan kurere en av de mest alvorlige formene for hjernekreft

I løpet av 10 år kan vi ha en helt ny behandlingsmetode for å kurere Glioblastom. En av de mest alvorlige formen for hjernekreft. Og alt stammer fra en lys idé fra en norsk forsker.

Publisert Sist oppdatert

Glioblastom er en meget aggressiv form for kreft som utgår fra gliaceller i hjernen, en type celler som fungerer som støtteceller for nervesystemet. Glioblastom er den hyppigste formen for gliom.

Prognosen for pasientene som får denne diagnosen er ofte dårlig. Selv med behandling er gjennomsnittlig overlevelsestid kun ett år. I Norge får omtrent 200 denne diagnosen hvert år.

Protondynamisk terapi

Akkurat nå er standardbehandlingen for uhelbredelige dyptliggende kreftformer som hjernesvulsten glioblastoma multiforme (GBM) kirurgi pluss strålebehandling og cellegift. Men selv med denne behandlingsstandarden er medianoverlevelsesfordelen for en pasient diagnostisert med GBM bare omlag ett år.

Men nå har norske forskere fått en lys idé - bokstavelig talt. De vil nå ta i bruk fotodynamisk kreftbehandling. Det er en behandling som kombinerer lyssensitive medisiner, lys og oksygen for å behandle svulsten.

Denne teknologien vil de kombinere med protoner og lage en hybrid mellom de to allerede eksisterende behandlingsalternativene, protonstråling og fotodynamisk terapi.

-Vi tok sentrale prinsipper fra begge og satt dem sammen til en ny behandling. Vi kaller denne nye behandlingen protondynamisk terapi.

Det forteller Theo Theodossiou som er forsker ved Radiumhospitalet, han er også hjernen bak ideen.

Forskerne bruker et legemiddel som absorberer lys. I denne anledning ble legemiddelet aktivert av akselererte protoner som til vanlig blir brukt i protonterapi gjennom lade interaksjoner mellom protonene og de fotodynamiske elektronene.

Mindre bivirkninger og større effekt

-Behandlingsdataene i kreftceller for protondynamisk terapi viser at det potensielt kan være mer effektivt enn dagens behandlinger for å drepe kreftcellene. Vår behandling forventes å ha enten lavere bivirkninger når vi oppnår samme drapseffekt som protonterapi alene eller oppnår en høyere kreftcelledød enn protonterapi alene når det er på samme bivirkningsnivå.

Theodossiou viser til data fra det nåværende stadiet i kreftcelleeksperimenter som viser at den protondynamiske terapien har en 20-40 prosent høyere drapshastighet i kreftceller enn protonbehandling alene.

- Dessuten legger han til: i motsetning til kjemoterapi som til slutt blir overvunnet av kreftresistente mekanismer, forventes behandlingen vår å være mer effektiv og mulig å gjøre flere ganger.

Ideen

Theodossiou hadde allerede jobbet med fotodynamisk kreftbehandling i mange år, da han fikk ideen.

Fotodynamisk kreftbehandling blir brukt for å behandle kreft i konvensjonelle fotodynamiske terapibehandlinger. Problemet er at lyset ikke trenger dypt nok. Protoner derimot kan trenge dypt inn i kroppen, opptil 25 cm, slik at de kan nå dyptliggende svulster på en ikke invasiv måte.

Derfor vil kombinasjonen av disse to behandlingene gi legene mulighet til å bruke lysterapi ved flere svulster enn de som kun ligger rett under huden.

Spørsmålet om dette var mulig var det Theodossiou gjerne ville finne ut av.

-Etter ideen om denne sammensmeltningen av behandlinger var noe som kunne fungere, søkte jeg om midler fra Helse Sør-Øst, som jeg var glad for å motta selv om dette var et risikabelt prosjekt.

Og de innså at det faktisk fungerte.

Internasjonalt anerkjent

Nå har Theodossiou og hans kollegaer sin forskning også blitt anerkjent i resten av verden. Han forteller at han er glad og ydmyk for dette, og i juni 2021 mottok de den meget prestisjetunge Michael Goitein beste abstrakt prisen i biologi på den 59 ende Particle Therapy Co-Operative Group (PTCOG) blant 1000 deltakere og 400 innsendte studier.

Vil kurere med kun én behandling

Vår primære visjon er å kunne kurere pasienten etter én behandling. I tilfeller hvor dette målet ikke kan oppnås, vil behandlingen gjentas med håp om å håndtere pasientens sykdom og gi dem en betydelig overlevelsesfordel.

Vi er sikre på at protondynamisk terapi vil være en effektiv løsning i behandlingen av Glioblastom og av andre typer kreft, da denne behandlingen i praksis kan nå ethvert indre organ.

Kan være klar om 10 år

-Siden både bruk av fotosensibilisatorer og protonterapi begge er klinisk godkjent, vil hybridbehandlingen forhåpentligvis bli godkjent raskt, spesielt for sjeldne (men dødelige) sykdommer som GBM.

Håpet er å begynne kliniske tester så fort som mulig og kunne begynne å behandle mennesker med dette innen 10 år.

-Planen er at first-in-man for protondynamisk terapi skal realiseres her i Norge, i et av protonsentrene som for tiden bygges enten i Oslo eller i Bergen.

Theo Theodossiou, forsker ved Radiumhospitalet Foto: Oslo Universitetssykehus
Powered by Labrador CMS