Legemidler og biotek

KOLS-behandlingen Trixeo Aerosphere reduserer risikoen for anfall eller forverringer sammenlignet med standard inhalatorer med to medikamenter, og reduserer risikoen for død fra alle årsaker.

Ny trippelbehandling reduserer risiko for sykdomsforverring og død for KOLS-pasienter

En subanalyse av fase 3-studien ETHOS dokumenterer at KOLS-behandlingen Trixeo Aerosphere gir en signifikant reduksjon av sykdomsforverring og død. Legemidlet har nå fått markedsføringstillatelse i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Trixeo Aerosphere er en trippelbehandling i én og samme inhalator som er en kombinasjon av de tre aktive virkestoffene budesonid, glykopyrronium og formoterol. De fungerer på forskjellige måter for å utvide luftveiene og forbedre pusten ved KOLS. Behandlingen er utviklet av AstraZeneca.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

Reduserer risiko for død

I juli i fjor ble hovedanalysen av fase 3-studien ETHOS publisert i The New England Journal of Medicine som viste at Trixeo Aerosphere reduserte risikoen for anfall eller forverringer med mellom 13% og 24% sammenlignet med standard inhalatorer med to medikamenter, og reduserte risikoen for død fra alle årsaker med 46%.

En ny subanalyse av ETHOS-studien som er publisert i American Journal of Respiratory and Clinical Care Medicine, bekrefter nå at trippelbehandling fra AstraZeneca reduserer risiko for død uansett årsak med 49 % sammenliknet med dobbeltkombinasjonsbehandlingen Bevespi Aerosphere (glykopyrrolat / formoterol) - også det et legemiddel fra AstraZeneca.

Har fått markedsføringstillatelse

I desember fjor godkjente EU-kommisjonen Trixeo Aerosphere for behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig KOLS. Trixeo Aerosphere er indisert til vedlikeholdsbehandling hos voksne hvis sykdom ikke kontrolleres godt nok med en kombinasjon av inhalasjonsmedisiner som består av en langtidsvirkende beta-2-agonist pluss enten et kortikosteroid eller en langtidsvirkende muskarinantagonist.

Trixeo Aerosphere er er også godkjent til behandling av pasienter med KOLS under merkenavnet Breztri Aerosphere i Japan, Kina og USA.

- Det å forebygge forverrelser ved KOLS er et viktig behandlingsmål, derfor er det flott at vi har studier på kolsmedisin som viser at behandling reduserer sykdomsforverrelser. Det som er ekstra interessant, og ikke minst viktig, med denne studien, er at den viser at kolsbehandling påvirker overlevelse, og at det å gi kolsmedisin reduserer dødelighet ved kols. For pasientene betyr dette en mulighet til å få leve lengre, sier professor dekan Per Sigvald Bakke, spesialist i lungesykdommer og i indremedisin, og professor og dekan ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Skal konkurrere mot Trelegy Elipta

Breztri Aerosphere vil konkurrere mot GlaxoSmithKlines trippelbehandling Trelegy Elipta som inneholder de tre virkestoffer flutikasonfuroat, umeklidiniumbromid og vilanterol. Legemidlet er allerede er i bruk i Norge. Dette er en vedlikeholdsbehandling for pasienter med moderat til alvorlig KOLS som ikke er tilstrekkelig behandlet med en kombinasjon av inhalert kortikosteroid og langtidsvirkende β2-agonist eller en kombinasjon av langtidsvirkende β2-agonist og langtidsvirkende muskarinerg antagonist.

Hans Anderssen, redaktør i HealthTalk

Dette er KOLS

KOLS er et samlebegrep som dekker både kronisk obstruktiv bronkitt og emfysem. Forekomsten øker kraftig i eldre aldersgrupper, men sykdommen forekommer også hos yngre. Det er ingen vesentlig kjønnsforskjell i forekomst. Nye tilfeller av KOLS opptrer årlig hos ca. 1 % av den voksne befolkningen i Norge. Over 80 % av KOLS-syke er eller har vært røykere. Langvarig røyking setter i gang en betennelsesprosess som skader slimhinnen i luftveiene. Dette resulterer i bindevevsdannelse og innsnevringer av luftveiene. Men KOLS kan også oppstå som følge av luftforurensning i arbeidsmiljøet, astma i barnealder, hyppige luftveisinfeksjoner i ung alder og arv. Forløpet av KOLS kan variere fra person til person, men karakteristisk er en jevn, langsom progresjon. Pasientene kan få akutte forverringer (eksaserbasjoner), og de gjenoppretter ofte ikke full restitusjon til funksjonen før forverringen. KOLS kan ikke kureres, men rehabilitering, røykeslutt og medikamentell behandling kan redusere symptomer, bedre livskvalitet, redusere antall forverringer, og redusere dødeligheten.

Det som er ekstra interessant, og ikke minst viktig, med ETHOS studien, er at den viser at kolsbehandling påvirker overlevelse, og at det å gi kolsmedisin reduserer dødelighet ved KOLS, sier Per Sigvald Bakke

Vi i HealthTalk ønsker å lage innhold som er verdifullt for deg som jobber i helsevesenet. Hvis du likte denne artikkelen, og vil at vi skal lage mer innhold som dette, kan du støtte oss ved å melde deg på vårt nyhetsbrev h

Powered by Labrador CMS