Kliniske studier

Ingrid Stenstadvold Ross ønsker at alle pasienter skal ha lik mulighet til å delta i kliniske studier. – Nå gjør vi en ekstra innsats for at studier skal bli en integrert del av all klinisk praksis, i hele Norge, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Kreftforeningen gir 25 millioner for at flere pasienter i distriktene skal bli med i kliniske studier

Kreftpasienter som bor på Sør-Østlandet har dobbelt så stor sjanse for å bli med i en klinisk studie enn de som bor i Nord-Norge. Mindre sykehus skal få 25 millioner kroner for å sikre mer likhet i behandlingstilbud og kompetanse, håper Kreftforeningen

Publisert

Kliniske studier - også kalt utprøvende behandling - er nøkkelen til medisinsk utvikling. Pasienter som deltar i kliniske studier får tilgang til utprøvende behandling flere år før behandlingen kommer inn i klinisk praksis.

Kreftpasienter på Sør-Østlandet har størst sjanse til å bli med i kliniske studier som tester ut eksperimentelle legemidler sammenliknet med resten av landet. Med 25 millioner kroner til mindre sykehus vil Kreftforeningen denne skjevheten til livs.

– Nå gjør vi en ekstra innsats for at studier skal bli en integrert del av all klinisk praksis, i hele Norge, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i en pressemelding.

Pasienter som er deltakere i kliniske undersøkelser, får tilgang til lovende nye medisiner før de har fått markedsføringstillatelse og er innført i pasientbehandlingen i Norge.

Kreftforeningen har i mange år støttet kliniske studier. Ved å delta i slike får pasientene tilgang til nye medisiner som i beste fall blir en del av det offentlige tilbudet seks-sju år senere. I tillegg får helsepersonell økt kunnskap om legemidler og ny behandling.

Drahjelp til mindre sykehus

I teorien skal ikke bosted avgjøre om du får plass i en klinisk studie. Men i praksis er det ofte uaktuelt å delta hvis du jevnlig må reise 200 mil og være borte fra familien i ukevis. Det er lettere å takke ja til en studie på Oslo Universitetssykehus hvis du kan ta blåtrikken fra Kjelsås enn hvis du må kjøre buss, fly og tog fra Karasjok.

– For å gi mindre sykehus drahjelp til å bygge opp kapasitet, aktivitet og kompetanse, lyser vi derfor ut 25 millioner kroner til infrastruktur for kliniske kreftstudier. Slik vil vi bidra til at flere pasienter landet rundt får delta, forklarer generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Midlene skal bidra til at sykehusene kan ansette klinikere, studiesykepleiere og annet støttepersonell. Kreftforeningen opplyser at helseforetakene i distriktene selv har etterspurt midlene.

– Nå hjelper vi dem i gang, og så er ambisjonen at sykehusene etter to år selv viderefører aktiviteten og skape varige endringer, sier Ross.

Oppfordrer mindre sykehus til å søke

Målgruppen i utlysningen er mindre sykehus med behov for, og ambisjoner om, å trappe opp satsingen på kliniske studier på kreft. Hvert av dem kan motta inntil 5 millioner kroner de kommende to årene.

Midlene skal i hovedsakelig dekke stillinger: klinikere, studiesykepleiere og annet støttepersonell.

– Det skyldes at helseforetakene i distriktene selv har sagt at det er her skoen trykker hardest. Nå hjelper vi dem i gang, og så er ambisjonen at sykehusene etter to år selv viderefører aktiviteten og skape varige endringer, sier Ross.

Søknadene leveres i Kreftforeningens søknadsportal innen 26. april og blir deretter vurdert av uavhengige eksperter, før midlene forhåpentlig kan fordeles allerede i juni.

– Denne satsingen passer ikke inn i noen av våre tradisjonelle utlysninger, så dette er et strategisk nybrottsarbeid for oss. Vi håper å få mange sterke søknader, slutter Ross.

Pasienter som er deltakere i kliniske undersøkelser, får tilgang til lovende nye medisiner før de har fått markedsføringstillatelse og er innført i pasientbehandlingen i Norge. Foto: Getty Images
Powered by Labrador CMS