Jobb & karriere

- Jeg håper jeg kan bidra til å utvikle og forsterke samarbeidet og forståelsen mellom  myndigheter og legemiddelindustrien generelt og Merck spesielt. Det er blant annet et stort uforløst potensiale til å bygge en sterk lifescience-industri i Norge., sier Kristin Svanqvist.
- Jeg håper jeg kan bidra til å utvikle og forsterke samarbeidet og forståelsen mellom myndigheter og legemiddelindustrien generelt og Merck spesielt. Det er blant annet et stort uforløst potensiale til å bygge en sterk lifescience-industri i Norge., sier Kristin Svanqvist.

Kristin Svanqvist går fra Amgen til Merck

Kristin Svanqvist tar over jobben som sjef for myndighetskontakt og kommunikasjon i legemiddelselskapet Merck.

Publisert

– Jeg gleder jeg meg til å starte på et nytt felt og å utvide horisonten min. Merck er et veldig spennende selskap med flere forestående lanseringer av banebrytende medisin innen flere terapiområder, sier hun til HealthTalk.

Hun startet i sin nye rolle i Merck den 2. mai.

Svanqvist er utdannet farmasøyt og har lang fartstid i offentlig sektor før hun gikk over til legemiddelindustrien. Hun kom til Amgen fra en stilling som enhetsleder for refusjon og metodevurdering i Statens legemiddelverk (SLV), en stilling hun hadde i 14 år.

I Merck vil hun som sjef for myndighetskontakt og kommunikasjon ha ansvar for å utvikle og vedlikeholde kontakten med beslutningspåvirkere og beslutningstakere, som helsemyndigheter, helsepolitiske aktører og media. Et av hovedområdene er å bidra til at fremtidsrettet medisin sikres godkjenning og offentlig refusjon.

Stort uforløst potensiale til å bygge en sterk lifescience-industri

- Jeg håper jeg kan bidra til å utvikle og forsterke samarbeidet og forståelsen mellom myndigheter og legemiddelindustrien generelt og Merck spesielt. Det er blant annet et stort uforløst potensiale til å bygge en sterk lifescience-industri i Norge. Men det er et stykke igjen til at vi har klart å få myndigheter og politikere til å forstå verdiskapningen og helsegevinsten som legemiddelindustrien allerede bidrar med og hvordan dette kan ytterligere forsterkes fremover, sier hun.

Etter overgangen fra Legemiddelverket jobbet hun fire år i Amgen.

- Jeg mener at jobben jeg ble satt til Amgen nå er utført, og jeg er klar for nye utfordringer. Men jeg kommer til å savne selskapet og alle de dyktige menneskene jeg har jobbet med, sier hun til HealthTalk. Amgen produserer legemidler til pasienter med kreft, benskjørhet og høyt kolesterol.

I Norge er Merck representert med 33 ansatte som jobber med legemidler innenfor terapiområdene nevrologi, onkologi, endokrinologi og fertilitet. Globalt har selskapet om lag 50.000 ansatte. Merck er verdens eldste legemiddel- og kjemiselskap, og 350 år senere er familien som grunnla selskapet i 1668 fortsatt majoritetseiere. Hovedkontoret ligger i Darmstadt i Tyskland.

Powered by Labrador CMS