Jobb & karriere

Thor-Arne Englund blir ny direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.

Han blir apotekbransjens nye sjefs-lobbyist

Thor-Arne Englund blir direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen. Han overtar etter Oddbjørn Tysnes som har hatt jobben i 20 år.

Publisert

Thor-Arne Englund starter jobben i Apotekforeningen 19. april og kommer fra stilling som senior myndighetskontakt i Statkraft, der han primært har jobbet med norsk vannkraftpolitikk.

Han er utdannet journalist, og har de siste ti årene jobbet med politikk, hovedsakelig innen energi- og miljøfeltet blant annet i Høyres stortingsgruppe og som politisk rådgiver for klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Han har også vært fagansvarlig for bærekraft i Dinamo PR.

Forutsigbare rammevilkår

– Daglig er 186 000 nordmenn innom apoteket for å få hjelp med store og små helseutfordringer. Med andre ord er apotekene helt avgjørende for hverdagshelsen vår. Jeg ser med glede frem til å jobbe for gode, langsiktige og forutsigbare rammevilkår for apotekene, slik at de også i fremtiden kan levere trygge tjenester av høy kvalitet til oss alle, sier den påtroppende direktøren for næringspolitikk, Thor-Arne Englund.

Kraftmarkedet er i likhet med legemiddelmarkedet i betydelig grad regulert av myndighetene og står høyt på den politiske dagsorden.

– Vi er veldig glade for å få Englund inn i foreningen. Han har en spennende og variert bakgrunn, og kjenner godt til brytningsfeltet mellom politikk og næringsliv. Dermed har han svært gode forutsetninger for å sette seg inn i de spesielle utfordringene en sterkt statlig regulert privat næringsaktør som apotek, står overfor, sier adm. direktør Per T. Lund.

Oddbjørn Tysnes har vært Apotekforeningens direktør for næringspolitikk siden 2002 - året etter den nye apotekloven trådte i kraft. Siden da har antall apotek økt fra om lag 400 til over 1000 og de er i all hovedsak eiet av tre vertikalt integrerte apotekkjedene Apotek 1, Vitusapotek og Boots apotek.

På vegne av bransjen har Tysnes frontet næringspolitiske saker overfor offentlige myndigheter og påvirket dem for å få bedre og mer forutsigbare betingelser for vekst og verdiskaping for den viktige apotekbransjen. Nå vil ha avslutt karrieren med å jobbe i utvalget som skal legge rammene for den nye apotekloven og bidra til å legge rammene for fremtidens apotekbransje. Tysnes er en av de regjeringsoppnevnte medlemmene i Apotekutvalget. Det skal utrede tre hovedområder: Apotekenes rammevilkår og rolle, samhandling og markeds- og konkurransesituasjonen.

- Vinteren 2023 går jeg av som pensjonist. Da nærmer jeg meg 64 og da vil jeg bruke mer på reiser og ikke minst få mer tid i Sør-Frankrike, har han tidligere fortalt HealthTalk.

Oddbjørn Tysnes skal frem til han går av som pensjonist neste år som en av de en av de regjeringsoppnevnte medlemmene i Apotekutvalget bidra til å legge rammene for fremtidens apotekbransje. Foto: HealthTalk
Powered by Labrador CMS