Legemidler og biotek

Stipend fra Novo Nordisk Fondet: Pengene skal blant annet brukes til å utvikle en forretningsplan, sier Olweus til HealthTalk.

Novo Nordisk Fondet sponser norsk kreft start-up

Professor Johanna Olweus og hennes forskerteam på 16 har fått 4,5 millioner kroner i stipend fra Danske Novo Nordisk Fondet. Pengene skal brukes til å kommersialisere en helt ny type immunterapi mot kreft som Olweus og hennes team holder på å utvikle.

Publisert

De har funnet en metode for å programmere kreftsyke pasienters immunceller til å bekjempe kreften ved hjelp av immunceller fra friske mennesker. Metoden gjør at immunforsvaret målrettet angriper kreftcellene uten å skade andre celler.

Kommersialisering

Stipendet på 4,5 millioner kroner skal brukes til å undersøke hvordan forskningen deres kan kommersialiseres. - Pengene skal blant annet brukes til å utvikle en forretningsplan, sier Olweus til HealthTalk.

Olweus leder K.G Jebsen-senter for immunterapi mot kreft. Forskningen ved dette senteret har som mål å utvikle nye behandlingsstrategier for immunterapi mot kreft basert på ny kunnskap om hvordan vi kan overkomme immunologisk toleranse. Hun er også leder for Seksjon for kreftimmunologi ved Institutt for kreftforskning på Oslo Universitetssykehus.

Novo Nordisk Fondet fattet interesse for immunreseptorene og teknologien Olweus bruker til å fremstille immunreseptorene.

Verdensledende innen diabetes

Novo Nordisk Fondet har to formål; å bidra til forretnings- og forskningsaktivitetene til legemiddelselskapet Novo Nordisk og støtte vitenskapelige, humanitære og sosiale formål. Novo Nordisk er Nordens største legemiddelfirma og verdens største innen diabetes - med en børsverdi på 1 300 mrd kroner - mer enn det dobbelte av Equinor.

Pengene fra Novo Nordisk Fondet kommer på toppen av de20 millioner kronene som Olweus mottok rett før jul fra det Europeiske forskningsrådet (ERC), som støtter grensesprengende og innovativ forskning.

Hvorfor er dette viktig?

Det er mange bioteknologisatsinger i Norge, men svært få som tiltrekker seg internasjonale investeringer. En bevilgning fra Novo Nordisk Fondet og fra det Europeiske forskningsrådet er et kvalitetsstempel.

Den internasjonale konkurransen er enorm for på de store sykehusene jobber det forskerteam - som er enda større og bedre finansiert - enn 16-mannsteamet til Johanna Olweus.

Snart er laboratoriefasen over og da skal immunreseptorene testes ut på mus. Etter det skal legemidlet testes ut på mennesker.

Dette er ekstremt kostbart og da er det helt avgjørende å ha nok finansiering slik at man ikke går tom for penger på oppløpet før de sender inn en søknad til legemiddelmyndighetene få legemidlet godkjent

Olweus jobber tett med Inven2 - Norges største aktør innen kommersialisering av forskning og eies av Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Inven2 kommersialiserer deler av prosjektet.

Powered by Labrador CMS