- I studien vår fant vi at så mye som 19,7 prosent av besøkene i akuttmottak, uansett alder, kunne knyttes til legemidler pasientene hadde brukt før innleggelsen, forteller klinisk farmasøyt Lisbeth D. Nymoen.

Hver femte akuttinnleggelse skyldes legemiddelbruk

1 av 5 blir lagt inn på akutten på grunn av legemidlene de bruker. Bivirkninger er den største legemiddelrelaterte årsaken til innleggelser, mens en av seks innleggelser skyldes feil bruk av legemidler. Det viser en ny studie.

Publisert

– Man har i mange år regnet med at omtrent 10 prosent av innleggelser av eldre ved medisinske sykehusavdelinger i Norge er legemiddelrelaterte. Men i studien vår fant vi at så mye som 19,7 prosent av besøkene i akuttmottak, uansett alder, kunne knyttes til legemidler pasientene hadde brukt før innleggelsen, forteller klinisk farmasøyt Lisbeth D. Nymoen til titan.uio.no. – Ettersom vi har brukt en mer sammensatt metode enn de tidligere studiene, mener vi at dette oppsiktsvekkende resultatet er nærmere sannheten, sier hun.

Studien er publisert i Internal and Emergency Medicine.

Studien inkluderte alle som kom til akuttmottaket, ikke bare de som endte opp med å bli innlagt på sengepost.

Nymoen er doktorgradsstudent ved Diakonhjemmet Sykehusapotek og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Funnet hennes er fra en studie som ble gjennomført ved akuttmottaket på Diakonhjemmet i 2017 og 2018.

Kan forebygges

Bivirkninger var den vanligste legemiddelrelaterte årsaken til at folk kom til akuttmottaket. De utgjorde hele 72 prosent av de legemiddelrelaterte tilfellene. Noen av disse kan forebygges, for eksempel ved god informasjon ved kjøp av legemiddel forteller Nymoen.

Omtrent 16,5 prosent av de legemiddelrelaterte tilfellene skyldes feil bruk av legemiddelet. Nymoen sier at dette kan flere årsaker. Pasienten kan ha misforstått instruksen fra legen, eller kan ha avslutta medisineringen på egenhånd.

– En annen kilde til feil er når pasienten får flere legemidler som skal virke mot ulike sykdommer, men som kan gi samme type bivirkninger. Da kan de forsterke hverandre og øke risikoen. Den risikoen kunne vært unngått om pasienten hadde fått jevnlige legemiddelgjennomganger, sier Nymoen.

Powered by Labrador CMS