- Langtidsbehandling med Repatha ga ytterligere reduksjon av kardiovaskulære hendelser inklusive kardiovaskulær dødelighet, forteller overlege og professor Dan Atar.

Fordeler oppstår ved langvarig behandling med avansert kolesterolsenker. - Håper at flere pasienter kan få behandling

- Langvarig kolesterolbehandling med PCSK9-hemmeren Repatha (evolocumab) viser en ytterligere reduksjon i kardiovaskulære hendelser inklusive kardiovaskulær dødelighet. Det forteller overlege og professor Dan Atar.

Publisert Sist oppdatert

Resultater fra FOURIER-OLE studien (FOURIER open-label extension) ble presentert under den europeiske hjertekongressen ESC i sommer, og publisert samtidig i Circulation. Atar er en av forfatterne bak studien og han mener at datene er et argument for at flere pasienter bør få behandling med PCSK9-hemmere i en tidlig sykdomsfase.

I dag er det tre slike legemidler på markedet. I tillegg til Repatha kan legene også forskrive Praluent (alirocumab) og Leqvio (inclisiran). Alle de tre legemidlene retter seg mot et protein, eller rettere sagt de genetiske instruksjonene som proteinet koder for. Proteinet bremser fjerningen av såkalt dårlig kolesterol fra blodet.

Flere bør behandles

- PCSK9-hemmerne representerer en ny type legemidler i behandlingen av pasienter med for høyt kolesterol, og det er faglig enighet om at langt flere pasienter med denne diagnosen bør få tilgang til behandlingen, sier Atar.

Mens Repatha og Praluent vanligvis gis en eller to ganger i måneden, kan Leqvio administreres bare to ganger i året etter to oppstarts injeksjoner i løpet av de første tre månedene. Repatha og Praluent selvadministeres, mens Leqvio må administreres av helsepersonell.

Tror flere kan få behandling

Pasientenes utgifter til disse tre legemidlene dekkes i dag på individuell stønad for en begrenset pasientgruppe på rundt 1100 pasienter. Refusjonsutgiftene til Folketrygden for PCSK9-hemmerne var om lag 92 millioner kroner før rabatt i 2020. Men nå er de tre legemidlene med i en anbudspilot. Det kan redusere prisene slik at flere pasienter kan få behandling med avansert kolesterolbehandling. Anbudsvinneren blir utropt senere i høst og avtalen trer i kraft fra januar 2023.

Anbudsutsettes: Helseministeren anbudsutsetter PCSK9-hemmerne. Formålet er å etablere slike terapeutiske anbud i stor skala. Click to add image caption

- Det dreier seg om en mulig utvidelse av refusjonsberettiget bruk til en større pasientgruppe som vil kunne ha stor nytte av denne behandlingen. Dette gjelder pasienter som har hjerte-/kar- sykdom eller stor risiko for å utvikle slik sykdom, og som ikke har fått tilstrekkelig effekt av mer tradisjonelle, kolesterolsenkende tabletter.

LDL-kolesterol

LDL-kolesterolet (Low Density Lipoprotein) kalles på folkemunne «det dårlige kolesterolet» ettersom høye verdier av LDL-kolesterol er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. LDL er et lipoprotein som inneholder en høy andel kolesterol. LDLs hovedfunksjon er å transportere kolesterol ut i vevet.

Kilde: LHL

Dette sier Sara Reinvik Ulimoen som jobber som medisinsk rådgiver i Sykehusinnkjøp. Hun er selv kardiolog og har derfor lang erfaring med behandling av pasienter som kan ha nytte av denne gruppen legemidler.

- Hvis flere pasienter kan få denne behandlingen, kan de få redusert kolesterolet sitt til anbefalt nivå. Dette vet vi vil forebygge hendelser som hjerteinfarkt og hjerneslag, sier Ulimoen.

Langtidsstudie

FOURIER-OLE er den PCSK9-studien som har behandlet pasienter lengst. Den inkluderte 6635 pasienter (3355 randomisert til evolocumab og 3280 til placebo) som hadde fullført den opprinnelige FOURIER-studien og selvinjiserte evolocumab subkutant 140 mg annenhver uke eller 420 mg månedlig. Median oppfølging var 5 år.

Den opprinnelige FOURIER-studien randomiserte 27 564 pasienter med aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom og forhøyet LDL-kolesterol til Rapatha eller placebo. Behandlingen gikk over median 2.2 år og reduserte kardiovaskulære hendelser, men viste ikke signifikant effekt på dødelighet. Men når pasientene fortsatte behandlingen i FOURIER-OLE studien så forskerne noen svært interessante effekter, forteller Dan Atar.

- Aterosklerose fører til forsnevring eller svekkelse av arterieveggen og kan medføre blodpropp eller brist i denne. Vi fant at pasienter som stod på PCSK9-hemmeren over lang tid, fikk en ytterligere reduksjon av kardiovaskulære hendelser inklusive kardiovaskulær dødelighet sammenlignet med pasienter som har stått på legemidlet i en kortere periode.

Han forteller at aterosklerose forårsaket av høyt LDL-kolesterol er den viktigste underliggende årsaken til hjerte- og karsykdommer. - Senking av LDL-kolesterol reduserer risikoen for hjerteinfarkt og andre kardiovaskulære hendelser. Startinbehandling alene reduserer LDL-kolesterolet men ikke alltid tilstrekkelig, sier han.

I den opprinnelige FOURIER-studien reduserte behandling med Repatha over en median på 2,2 år det primære effektendepunktet med 15 %, men viste ingen CV-dødelighetseffekt sammenlignet med placebo hos pasienter med aterosklerotisk sykdom.

Kolesterol

Kolesterol kan måles som totalkolesterol, LDL-kolesterol og HDL-kolesterol.

Totalkolesterol

Den samlede mengde kolesterol i blodet kalles totalkolesterol. Totalkolesterol inkluderer HDL-kolesterol og LDL-kolesterol.

LDL-kolesterolet (Low Density Lipoprotein)

Kalles på folkemunne «det dårlige kolesterolet» ettersom høye verdier av LDL-kolesterol er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. LDL er et lipoprotein som inneholder en høy andel kolesterol. LDLs hovedfunksjon er å transportere kolesterol ut i vevet.

HDL-kolesterolet (High Density Lipoprotein)

Kalles på folkemunne «det gode kolesterolet» ettersom HDL er vist å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. HDL er et lipoprotein som har som hovedfunksjon å frakte overflødig kolesterol ved å plukke opp kolesterol i vevene og transportere det tilbake til leveren.

Triglyserider

Fettstoff i blodet som fungerer som lager og transportform for fettsyrer. Forhøyede nivåer er forbundet med økt risiko for hjerte og karsykdom.

Kilde: LHL

Powered by Labrador CMS