Helseteknologi

Et hjerne-maskin grensesnitt, også kalt et nevralt grensesnitt, plukker opp elektriske signaler i hjernen og kommuniserer dem videre til en maskin utenfor kroppen.

Trådløst hjerneimplantat - fremtiden for pasienter med lammelser og amputasjoner

Det internasjonale kappløpet for å utvikle et trådløst hjerneimplantat som lar pasienter med lammelser eller amputasjoner styre datamaskiner og mobile enheter ved hjelp av ren tankekraft, har mange deltakere. Forrige uke publiserte det amerikanske selskapet BrainGate en studie som viser at de har nådd målet.

Publisert

Hjerne- maskin grensesnitt, også kalt BCI (Brain-Computer Interfaces) er teknologi som tar sikte på å sette mennesker med lammelser i stand til å kunne skrive på en datamaskin eller bruke robot-proteser, kun ved hjelp av å tenke på å skulle bevege kroppen.

Trådløs tankekraft

I mange år har man i kliniske studier vært avhengige av kabler og ledninger som forbinder de sensoriske områdene i hjernen til datamaskiner, for å kunne dekode signalene og deretter bruke dem til å operere eksterne enheter.

For første gang har altså det amerikanske selskapet BrainGate gjennom kliniske forsøk vist at pasienter med kroniske ryggmargsskader kan benytte seg av denne teknologien, trådløst.

Helseteknologi

Et hjerne-maskin grensesnitt, også kalt et nevralt grensesnitt, fungerer på den måten at det plukker opp elektriske signaler i hjernen og kommuniserer dem videre til en maskin utenfor kroppen.

I fremtiden kan man tenke seg at man kan bruke slike enheter omtrent slik vi bruker smarttelefoner i dag.

Her og nå ligger fokuset hos forskere og utviklerne på helsehjelp, nemlig å utvikle enheter som både kan hjelpe mennesker med lammelser til enklere å kunne kommunisere, men også la pasienter som har amputert bort et lem kunne benytte seg av robot-proteser, kun ved hjelp av tankekraft, altså nevrale signaler.

Kliniske studier

BrainGate arbeider etter disse målsetningene. Deres ønske med teknologien de utvikler, er å gi pasienter med nevrologiske sykdommer, lammelser eller som har måttet amputere, uavhengighet i hverdagen.

Den teknologien de nå har presentert, skal ifølge dem selv kunne gi pasientene tilbake evnen til å kommunisere med omverdenen, i tillegg til å skape mobilitet og uavhengighet i hverdagen.

BrainGate har drevet med kliniske studier på dette feltet i over ti år, og ble i forrige uke de aller første til å overføre trådløs informasjon fra en menneskehjerne til en datamaskin.

Trådløst system til hjemmebruk

To pasienter med lammelser som følge av kroniske ryggmargsskader deltok i den kliniske studien. Man benyttet en enhet som var festet til pasientenes motorcortex-område i hjernen, (den delen av hjernen som planlegger og utfører bevegelser) og som sender signaler derfra.

De to pasientene, henholdsvis 35 og 63 år gamle, brukte det trådløse systemet i sitt eget hjem i stedet for i et laboratorium, i opptil 24 timer.

Systemet bestod i en tablet, og nøyaktigheten og farten i pasientenes bruk av systemet, rapporteres å være identisk med løsninger som krever tilkobling av ledninger og kabler.

Vi har demonstrert at dette trådløse systemet er like funksjonelt som et system som består av fysiske tilkoblinger, sier studiens hovedforfatter, ingeniøren John Simeral til tidsskriftet ScienceDaily. Nå trenger man ikke lenger å være fysisk oppkoblet, noe som gir helt nye muligheter.

Elon Musk

Det amerikanske selskapet Neuralink, grunnlagt av Elon Musk i 2016, arbeider med å utvikle et tilsvarende system, The Link.

De kunne tidligere i år rapportere at de hadde implantert en chip i hjernen til en ape, som satte den i stand til å spille videospill ved hjelp av tankeoverføring.

Neuralink planlegger å starte kliniske studier i løpet av inneværende år, ifølge Musk.

En av deltakerne i den kliniske studien bruker den trådløse senderen som erstatter ledningene som vanligvis benyttes til å formidle signaler fra sensorene inne i hjernen.
Powered by Labrador CMS