Helseteknologi

Jon Sisjord er ikke i tvil om at hjemmedialyse er en bedre løsning enn sykehusdialyse. – Jeg har fått god opplæring, og jeg kjenner både legene og sykepleierne på sykehuset. Hvis jeg er usikker på noe, vet jeg at jeg kan kontakte dem, sier han.

Sykehuset flytter inn i hjemmene: Jon fikk livet tilbake med hjemmedialyse

– Det er et helt nytt liv! Det sier Jon Sisjord fra Gransherad i Telemark. Nå kan jeg være i full jobb og ha en normal hverdag. Jon er én av 290 pasienter i Helse Sør-Øst som får tilbud om hjemmedialyse. Det betyr at han slipper å reise til et sykehus for å rense avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet fordi nyrene har sviktet.

Publisert

Akershus universitetssykehus har Norges største dialyseavdeling og er et foregangssykehus innen hjemmebehandling. Om kort tid vil sykehuset også tilby en løsning der data fra hjemmedialysen overføres direkte til sykehusets systemer. Da kan helsepersonell på sykehuset sitte i sanntid og følge med på hvordan pasienten gjør dialysen hjemme og bistå ved behov.

- Vi ser at pasientene som ivaretar dialysen hjemme, generelt tar mer ansvar for egen sykdom og helse. Det gir også større fleksibilitet i forhold til jobb, skole og fritidsaktiviteter sier Kari Elisabeth Oustad, seksjonsleder ved nyrepoliklinikken på Ahus.

- Hjemmedialyse er fremtiden, sier seksjonsleder ved dialyseavdelingen Roy Windjusveen. - På sykehuset tar en hemodialyse rundt fire timer og vanligvis 3 ganger per uke. Hjemme kan pasientene selv planlegge behandlingen ut i fra egen hverdag og de sparer mye reisetid til og fra sykehuset. Dette ser vi gir bedre livskvalitet og mindre følelse av å være syk. Mer dialyse gir også bedre behandlingskvalitet.

Av totalt 200 dialysepasienter ved Ahus, behandles per i dag om lag 80 pasienter eller nesten 40% hjemme. - Livet lar seg lettere leve med hjemmedialyse, sier Kari Elisabeth Oustad.

- Livet mitt handlet om sykdom

Det kan Jon Sisjord underskrive på. I fire og et halvt år måtte Jon Sisjord fra Gransherad i Telemark reise til Skien for å rense blodet sitt. Tre dager i uka, fram og tilbake, halvannen time hver vei pluss flere timer med dialyse på sykehuset. – Hele livet mitt handlet om sykdom og behandling, men i dag tenker jeg nesten ikke på at jeg er nyresyk, sier han på nettsidene til Helse Sør-Øst.

Etter 648 reiser til Sykehuset Telemark i Skien, fikk han tilbud om hjemmedialyse. Nå kan han behandle seg selv om ettermiddagen, være i jobb, delta på sosiale aktiviteter og være sammen med familien. – Det er nesten som å få livet tilbake, sier Sisjord.

Han er ikke alene. Jon Sisjord er en av rundt 1350 pasienter i Norge som trenger dialyse for å rense blodet for avfallsstoffer, på grunn av nyresvikt. Nå får stadig flere mulighet til å gjøre dette hjemme.

- Dette er en veldig avansert form for hjemmebehandling, som krever grundig opplæring og oppfølging. Pasientene må gis gode forutsetninger til å gjøre alt riktig på egen hånd og for at de skal føle seg trygge sier Roy Windjusveen.

-Alle vurderes med tanke på hjemmedialyse hos oss, men det er viktig at pasienten tilfredsstiller nødvendige krav og ikke minst er motivert. Derfor er samvalgs-prosessen med kartlegging av pasientens forutsetninger og god informasjon om behandlingsalternativene, helt avgjørende sier Kari E. Oustad.

Kjente pasienter som går jevnlig til kontroll hos nyrelegene våre vil etter hvert som nyresvikten utvikler seg, få mer og mer informasjon om nyreerstattende behandling (transplantasjon og dialyse). Når man ikke lenger kommer utenom, vil pasientene bli tilbudt et lærings- og mestringskurs og alle blir deretter henvist til individuell informasjon/opplæring hos sykepleier.

- Vi starter ikke opp hjemmedialyse før vi er helt sikre på at dette vil fungere. Pasientene må selv ha en god forståelse for behandlingen og ferdigheter til å gjennomføre, men for de som trenger ekstra bistand, kan vi be om assistanse fra hjemmesykepleien og/eller pårørende.

Helse Sør-Øst best i Norge

I 2017 satte Helse- og omsorgsdepartementet mål om at minst 30 prosent av landets dialysepasienter skal få tilbud om hjemmedialyse. 1 2017 var det 18 prosent som fikk et slikt tilbud. I dag har andelen steget til 29,5 prosent i Helse Sør-Øst. Det betyr at det nasjonale og regionale målet på 30 prosent nesten er nådd. Det fremgår av en fersk rapport fra Helsedirektoratet. Helse Vest RHF har den laveste andelen med 20,7 prosent.

I Helse Sør-Øst er det 290 pasienter som slipper å reise til et sykehus for å rense avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet fordi nyrene har sviktet.

Selv om tallene varierer fra sykehus til sykehus, ligger andelengjennomgående høyt i norges største helseregion. I april 2021 var det tre helseforetak hvor over 30 prosent av pasientene med kronisk nyresvikt fikk hjemmedialyse. I tillegg til Ahus er dette Oslo universitetssykehus og Sykehuset Vestfold.

Andel hjemmedialyse ved de ulike sykehusene
Helseforetak Prosentandel hjemmedialyse
Oslo universitetssykehus 38,3
Akershus universitetssykehus 35,3
Sykehuset Innlandet 26,4
Sykehuset Østfold 20,0
Vestre Viken 17,2
Sykehuset i Vestfold 43,1
Sykehuset Telemark 27,1
Sørlandet sykehus 29,0

Digitalisering av hjemmedialyse

Ahus tester i disse dager ut en ny løsning som gjør at data fra behandlingen overføres direkte til sykehuset. Da kan helsepersonell på sykehuset sitte i sanntid og lese av data og følge med på hvordan pasienten gjør dialysen hjemme samt bistå ved behov.

- Målet med den digitale løsningen er å gjøre kvaliteten på hjemmebehandlingen enda bedre. Jevnlig tilgang på behandlingsdata og andre vitale parameter, vil hjelpe oss til å ligge i forkant og agere raskere.

Han forteller at alle endringer av behandling, medisinering og beskjeder kan sendes elektronisk til pasienten i stedet for å bruke telefon eller oppmøte. Dette skal ikke minst, være et verktøy også for pasientene og de kan i tillegg til å sende beskjeder, svare på egenrapporteringsskjemaer og chatte med helsepersonell på sykehuset, få bedre oversikt og rapporter over egen behandling.

Kan tas i bruk av andre pasientgrupper

- Dette er normalt informasjon som pasienten skriver ned på papir og som vi mottar i etterkant av behandlingen. Når vi får alt på en plattform blir det mye enklere for oss å følge med og tilpasse behandlingen, sier Windjusveen.

Den første pasienten tester nå ut dette systemet og avdelingen håper å kunne tilby løsningen til alle dialysepasientene om kort tid. - Vi planlegger å rulle ut denne løsningen til alle våre hjemmedialysepasienter rett over nyttår, sier Roy Windjusveen som forteller at den digitale plattformen også kan tas i bruk av andre pasientgrupper.

– Det er godt å se at målrettet innsats over tid gir enda flere pasienter tilbud om hjemmedialyse. Dette har vært en ønsket utvikling, både fra pasientenes og sykehusenes side, sier avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering i Helse Sør-Øst RHF, Anders Debes. Han mener dette er et godt eksempel på at den medisinske og teknologiske utviklingen legger til rette for at flere pasienter kan få sin behandling i hjemmet.

Føler seg trygg

Klinikksjef ved Sykehuset Telemark, Per Urdahl, synes det er fint å legge til rette for hjemmedialyse. Når dette ikke er mulig, prøver sykehuset å finne andre lokale løsninger i samarbeid med kommunen.

– Hvis vi kan tilby hjemmebehandling eller behandling i nærheten av hjemmet, er det som regel det beste. Da slipper pasienten å bruke store deler uka til belastende reising og opphold på sykehus, sier Urdahl. Han sier at dette er ekstra viktig der det er stor avstand til nærmeste sykehus.

– Det er fint å se at livskvaliteten til pasienten ofte blir mye bedre når de får et slikt tilbud, sier Urdahl.

Jon Sisjord er enig. Han har fått mange flere timer i døgnet, og selv om behandlingen foregår hjemme, føler han seg trygg.

– Jeg har fått god opplæring, og jeg kjenner både legene og sykepleierne på sykehuset. Hvis jeg er usikker på noe, vet jeg at jeg kan kontakte dem, sier Sisjord.

Sykehusdialyse: Av totalt 200 dialysepasienter ved Ahus, behandles per i dag om lag 80 pasienter eller nesten 40% hjemme. - Livet lar seg lettere leve med hjemmedialyse, sier Kari Elisabeth Oustad seksjonsleder ved nyrepoliklinikken på Ahus. Foto: Getty Images

To former for dialyse

Det finnes i hovedsak to former for dialyse; peritonealdialyse (PD) og hemodialyse (HD).

Peritonealdialyse (PD) er den vanligste formen for hjemmedialyse, og blir ansett som best egnet så lenge egne nyrer fortsatt produserer urin. Metoden innebærer at man fyller bukhulen med dialysevæske, som trekker til seg avfallsstoffer og overskuddsvæske fra blodbanen. Denne dialyseformen bruker bukhinnen (peritoneum) som membran. Peritoneum er hinnen som omslutter de indre organene i buken og bukveggen. Dermed danner den et lukket hulrom med en stor overflate.

Hemodialyse (HD) er den andre dialyseformen, og kan gjennomføres på dialyseenhet og i eget hjem. I HD blir avfallsstoffer fra blodet og væskeoverskudd fjernet via et dialysefilter koblet til en dialysemaskin. I filteret kommer blodet i kontakt med dialysevæske, og avfallsstoffer transporteres til dialysevæsken ved hjelp av diffusjon. Dette skjer fordi molekyler alltid vil flytte seg fra et miljø med høy konsentrasjon til et miljø med lav konsentrasjon. Etter at blodet er filtrert, blir det ført tilbake til blodbanen igjen.

Kilde: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Avdelingsleder Roy Windjusveen i nyreavdelingen på Ahus vil snart tilby digitalisert hjemmedialyse til flere pasienter.
Akershus universitetssykehus har Norges største dialyseavdeling og er et foregangssykehus innen hjemmebehandling. NTB
Powered by Labrador CMS