Helseteknologi

En ny screeningmetode oppdager hele 50 prosent flere brystkreftsvulster sammenlignet med standard digital mammografi.

Ny teknikk oppdager langt flere brystkreftsvulster

En ny screeningmetode oppdager hele 50 prosent flere brystkreftsvulster sammenlignet med standard digital mammografi.

Publisert

Det kommer fram i et forskningsarbeid gjort ved Brystdiagnostisk senter i Vestre Viken.

– I prosjektet undersøkte vi utfallet av en ny screeningmetode, såkalt digital brysttomosyntese (DBT), sammenlignet med standard digital mammografi (DM). Vi fant at den nye teknikken oppdaget 50 prosent flere brystkreftsvulster, sier radiolog og overlege Tone Hovda i en pressemelding.

Mammografiscreening har som mål å oppdage brystkreft på et tidlig stadium slik at dødeligheten av sykdommen reduseres.

– Vi undersøkte også i hvilken grad brystkreftsvulster, både de som oppdages ved screening og de som oppdages mellom screeningrundene, kunne vært oppdaget tidligere. Vi fant at i noen tilfeller var det synlige forandringer også på tidligere screeningbilder, og disse erfaringene vil radiologene bruke til å bli enda bedre i framtiden, sier hun.

- De fleste av disse forandringene er små og uspesifikke, og kun mulig å identifisere i etterkant når «fasiten» foreligger, men i noen av tilfellene kunne tidligere diagnose ha vært mulig, forteller Hovda.

Kreftsvulstene som ble påvist med DBT hadde mindre gjennomsnittlig diameter og var oftere mindre aggressive enn svulstene oppdaget med DM.

Viktig forskning

Solveig Hofvind ved Kreftregisteret er leder for Mammografiprogrammet, og har veiledet Hovda sitt doktorgradsprosjekt.
Hun mener doktorgradsprosjektet har bidratt med ny og viktig kunnskap om tomosyntese som screeningmetode, og om brystkreftsvulstenes utseende og utvikling.

- Det overordnede målet vårt er at kvinnene skal få et best mulig tilbud gjennom Mammografiprogrammet, og dette doktorgradsprosjektet har gitt oss betydelig kunnskap som gir oss grunnlag for å jobbe videre, sier Hofvind.

Satser tungt tverrfaglig

Vestre Viken satser på tverrfaglig brystkreftforskning, og har forskning innen brystradiologi, kirurgi, onkologi og molekylærbiologi.

- Kunnskapsgrunnlaget fra Tone Hovdas doktorgrad er viktig for både pasientene og foretaket. Vi er svært glade for at Hovda skal fortsette og forske i en postdoktorstilling, sier medveileder Kristine Kleivi Sahlberg, avdelingssjef for forskning og innovasjon i Vestre Viken. Sahlberg leder også nasjonalt nettverk for brystkreftforskning.

Powered by Labrador CMS