Helseteknologi

Etter over ett år med planlegging og utvikling tar de første pasientene nå i bruk Dignios løsning for å motta digital hjemmeoppfølging

Ny digital poliklinikk har fått sine første pasienter

Å flytte helsetjenester hjem til pasientene er høyt på agendaen hos flere sykehus om dagen. Etter over ett år med planlegging og utvikling tar de første pasientene i bruk en app for å motta digital hjemmeoppfølging. – Dette er noe vi har ventet veldig lenge på, sier prosjektleder ved Oslo universitetssykehus.

Publisert

– Både pasienter og ansatte her har etterlyst digital oppfølging lenge, og de fleste pasientene er veldig positive til å prøve ut løsningen, sier Lotte Sandberg Larsen, prosjektleder for digital poliklinikk ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS).

Prosjektet har en ramme på 13,8 millioner hvorav 7,8 er tildeling fra Forskningsrådet. Utvalgte polikliniske pasienter skal rapportere symptomer via en app for digital hjemmeoppfølging, i stedet for å måtte møte opp til en time fastsatt av sykehuset hver gang de skal i kontakt med en behandler.

– Med digital poliklinikk får vi oftere status av pasienten sin situasjon, og generelt et bedre beslutningsgrunnlag. Det gjør det mulig å avdekke tidlige tegn til forandringer hos pasientene og vi kan deretter sette inn tidlige tiltak, sier Sandberg Larsen.

Fem pasientgrupper ved to ulike sykehus

De første pasientene på den digitale poliklinikken er epilepsipasienter ved nevrologisk avdeling, samt pasienter ved sykehusets smerte- og lungeklinikk.

– Pasientene som egner seg best, har en stabil epilepsi, som betyr at de har få eller ingen anfall, og dermed ikke like stort behov for å møte til time med mindre noe endrer seg. Vi ønsker oss behovsstyrt poliklinikk i større grad. Da er det det ikke nødvendig for pasienten å avbryte arbeidsdagen for å komme hit og fortelle at alt går fint, sier Sandberg Larsen.

Løsning fra Dignio

Og det er der Dignios løsning for digital hjemmeoppfølging kommer godt med, forklarer hun.

– I stedet kan pasientene bruke Dignio-appen til å opplyse om symptomer, om nye anfall og arbeidsforhold via et skjema. Hvis skjema er grønt og sykepleier ser at det ikke er noe å bemerke, trenger man ikke gjøre noe mer. Er det gult skjema, bør det sjekkes nærmere og sykepleier tar videre kontakt over videokonsultasjon eller fysisk oppmøte. Og hvis det er rødt skjema og noe som bør tas tak i umiddelbart, kan de sette pasienten i direkte kontakt med lege med en gang.

Løsningen skal også tas i bruk på kreftavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Medisinsk sjef hos leverandøren Dignio, Meetali Kakad, synes det er bra at flere pasientgrupper er med på prosjektet.

- Alle pasientgrupper i prosjektet egner seg veldig godt for å følges opp med digital poliklinikk, sier Kakad, og utdyper:

- Polikliniske tjenester kan lettere tilpasses pasientens behov, basert på data pasienten sender hjemmefra. For pasienter ved avdeling for smertebehandling vil fokuset være medikamentutprøvning og medikamentnedtrapping, der pasientene følges opp tett med spørsmål i appen slik at man kan fortløpende justere medisineringen. For kreftpasientene kan vi fange opp bivirkninger mellom cellegiftbehandlinger, med bruk av medisinske målinger og bivirkningsskjemaer i appen. Og for den siste pasientgruppen, lungefibrose, skal pasienten sende inn ulike type målinger som blir tatt enten i hjemmet eller ved lokalsykehus, og rapportere eventuelle bivirkninger av medisiner via appen.

Gir bedre oppfølging og mindre belastning for pasienten

Å flytte helsetjenester hjem til pasientene er høyt på agendaen hos flere sykehus om dagen, blant annet som følge av føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Pandemien har gjort folk mer komfortable med nettjenester, inkludert digitalt helse. Mulighetene som digitalisering av pasientbehandlingen representerer er enorme i en sektor som bruker om lag 10 prosent av BNP, et tall som vokser med en aldrende befolkning. I 2020 var utgiftene til spesialisthelsetjenesten i overkant av 155 milliarder kroner. De siste 15 årene har økningen vært på 34 prosent, justert for prisvekst.

Erik Fosse, tidligere leder ved intervensjonssenteret ved OUS, tror digital hjemmeoppfølging vil ha flere positive gevinster, både for pasientene og for helsetjenesten.

– Helsetjenesten er i forandring og er avhengig av innovasjoner for å møte utfordringene i helsevesenet, og kunnskap og erfaring er avgjørende når vi videreutvikler helsetjenesten. Dette er et stort forskningsprosjekt som vil vise hvordan digital hjemmeoppfølging kan fungere for ulike pasientgrupper ved ulike institusjoner. I tillegg til å gjøre livet enklere for pasientene, er målet med den digitale poliklinikken å gi bedre behandling og frigjøre kapasiteten som kan brukes andre steder, sier han

Pasientene gleder seg

- For å sikre at tilbudet pasientene nå får gjennom appen er trygt og relevant for de ulike pasientgruppene, har vi brukt mye tid sammen med klinikere fra enkelt avdeling for å tilpasse og skreddersy løsningen som vil fange opp pasienter som har behov for tjenester, sier prosjektleder i Dignio, Anna Hurrød, som har ledet dette arbeidet.

Ifølge Sandberg Larsen gleder pasientene seg til å bli en del av den digitale poliklinikken.

– Pasientene jeg har tatt kontakt med, synes dette er spennende. Flere sier at de synes det er på tide at de får et slikt tilbud. I den grad det er bekymring, dreier det seg om at man er redd for å miste litt av oppfølgingen når man kommer inn til færre kontroller. Men det er viktig å påpeke at dette faktisk åpner for tettere oppfølging, fordi det gir en kanal for mer jevnlig og oppdatert kontakt med helsevesenet.

Selve forskningen ledes av postdoc Heidi Holmen, og i tillegg til de nevnte sykehusene og leverandøren er også C3 Senter for fremtidig helse, Kreftforeningen, Sykehuspartner og DIPS samarbeidspartnere i prosjektet.

Lotte Sandberg Larsen er prosjektleder for digital poliklinikk ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus
Professor Erik Fosse tror digital hjemmeoppfølging vil ha flere positive gevinster, både for pasientene og for helsetjenesten. Foto: NTB
Powered by Labrador CMS