Helseteknologi

Selger dr. Watson: IBMs ambisiøse satsing på å utvikle kunstig intelligens som skulle transformere alt fra legemiddelutvikling til kreftbehandling mislyktes. Nå stykkes Watson Health opp og selges.

IBM selger genierklærte doktor Watson

IBM kaster inn håndkleet og selger sentrale deler av Watson Health-divisjonen til et privat equity-selskap. Dermed er kollapsen av selskapets ambisiøse satsing på å utvikle kunstig intelligens som skulle transformere alt fra legemiddelutvikling til kreftbehandling et faktum.

Publisert

Aktiva innen data- og analyse som ikke har lønnsomhet selges til Francisco Partners mens IBM forsøker å re-fokusere virksomheten sin mot skybasert databehandling og kunstig intelligens (AI). IBM har ikke oppgitt prisen, men analytikere anslår at salgsverdien er i størrelsesorden 1 milliard dollar.

Sviende tap

IBM går på et sviende tap, for selskapet har brukt milliarder av dollar bare på å kjøpe helse IT-selskaper som Truven, Merge Healthcare, Explorys og Phytel - for å bygge et nytt selskap som skulle bruke AI for å levere innsikt og beslutningsstøtte til sykehus, farmasøytiske selskaper og forskere.

Rivalene satser mer på helse

Watson baserer seg på kunstig intelligens for å gi leger råd om diagnose og behandling. Trolig er selskapets største bomskudd Watson for Oncology som ble etablert sammen med det anerkjente sykehuset Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Planen var å å bruke AI til å gi råd om kreftbehandling til pasienter. IBM markedsførte produktet aggressivt som en revolusjon innen presisjonsbehandling. Men løsningen klarte ikke å komme opp med klinisk evidens som underbygget markedsføringspåstandene.

Når nå IBM trekker seg ut av helsesektoren skjer det samtidig som selskapet rivaler forsterker sin helsesatsing.

I april i fjor kjøpte Microsoft Nuance Communications for 19,7 milliarder dollar, noe som tilsvarer om lag 170 milliarder norske kroner. Dette er det nest største oppkjøpet i Microsofts historie, bare slått av LinkedIn som de betalte 26,2 milliarder dollar for i 2016. Nuance er en pioner innen avansert talegjenkjenning og Microsoft har samarbeidet med selskapet siden 2019.innen tale til tekst-teknologi til bruk blant annet for løsninger for registrering av helseopplysninger under legebesøk.

Oracle er også med i dette bildet og har kjøpt Cerner, et helsejournalselskap 28 milliarder dollar. Cerner trakk i for øvrig sitt anbud til Helse Midt-Norges sitt prestisjeprosjekt «Helseplattformen» på oppløpssiden og lot anbudet gå til Epic. Helseplattformen kal innføre felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, det vil si helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører.

Powered by Labrador CMS