Helseteknologi

2,5 millioner åndedrettsvern skal i løpet av de neste to årene produserers på Stord. mer norsk produksjon gir økt trygghet for at nødvendig utstyr til helsepersonell er tilgjengelig, sier helseminister Bent Høie.

Nå skal åndedrettsvern produseres i Norge

Selskapet Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.

Publisert

- Det er svært gledelig at vi nå har på plass en avtale om produksjon av åndedrettsvern i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. coronapandemien har utfordret tilgangen på smittevernutstyr, og mer norsk produksjon gir økt trygghet for at nødvendig utstyr til helsepersonell er tilgjengelig, sier Høie.

Det er Sykehusinnkjøp som har gjennomført anskaffelsen, og norsk industri ble i slutten av april invitert til å melde inn muligheter for norsk produksjon av åndedrettsvern. Industrien har vist stor vilje til å bistå og en rekke gode løsningsforslag er presentert. Spesialisthelsetjenesten ved Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp har samarbeidet med Siva, SINTEF, NHO og Innovasjon Norge i vurderingen og utvelgelsen av en norsk leverandør av dette utstyret.

- Denne prosessen viser at vi oppnår gode resultater når ulike kompetansemiljøer samarbeider tett om nye løsninger. Slike samarbeid er utrolig viktige og vil bidra til mange nye arbeidsplasser på Stord, sier næringsminister Iselin Nybø.

Starter produksjon i løpet av høsten

Leverandøren er i gang med å planlegge produksjonsstart, og tar sikte på å komme i gang i løpet av høsten.

- Det er med stor glede og entusiasme at vi tar på oss den viktige jobben med å produsere åndedrettsvern, sier Kjell Risnes, administrerende direktør i Uniqon. – Med denne kontrakten får vi nye arbeidsplasser på Stord, og teamet som vi bygger opp har stor bredde og ulik kompetanse. Nå som kontrakten er signert, setter vi i gang med det viktige arbeidet, nemlig å få opp produksjonslinjen av åndedrettsvern på Stord, sier Risnes.

Uniqon AS arbeider også med å få på plass norsk produksjon av filtermateriale, slik at tilnærmet hele åndedrettsvernet etter hvert kan produseres i Norge og av norske råvarer.
Det skal produseres åndedrettsvern til testing før man starter fullskala produksjon.

Helse Sør-Øst med nasjonalt ansvar

Under coronapandemien har Helse Sør-Øst RHF hatt et nasjonalt koordineringsansvar for anskaffelse og distribusjon av smittevernutstyr til både sykehus og kommuner i hele landet. Det internasjonale markedet har vært utfordrende med stengte fabrikker og grenser, samt fly som ble satt på bakken. Samtidig har etterspørselen vært enorm.

- Med et så krevende internasjonalt marked som vi har erfart under denne pandemien, er avtaler om norsk produksjon viktig for å sørge for at helsevesenet har nok smittevernutstyr, både på kort og noe lengre sikt, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus. - Denne kontrakten om produksjon av åndedrettsvern, utfyller de avtalene vi allerede har inngått med norske leverandører, sier Lofthus.

Helse Sør-Øst RHF har allerede inngått kontrakter med norske produsenter som produserer visir, smittevernfrakker, hodebeskyttelse, munnbind og desinfiseringsvæske.

Powered by Labrador CMS