Lena Verås Eriksen er ny kommunikasjonsdirektør i NHO Geneo.
Lena Verås Eriksen er ny kommunikasjonsdirektør i NHO Geneo.

Lena Verås Eriksen (32) blir kommunikasjonsdirektør i NHO Geneo

- Jeg gleder meg veldig til å tre inn i denne rollen. Jeg er stolt og gleder meg over å få lov til å jobbe for bedriftene i NHO Geneo, sier Lena Verås Eriksen.

Publisert

Sammen med konstituert direktør i NHO Geneo, Karita Bekkemellem, kommer Verås Eriksen trolig til å få hendene fulle med å lobbyere mot forslagene til det såkalte nullprofittutvalget som regjeringen nedsatte i dag. Ekspertutvalget skal se på hvordan kommersielle aktører kan fases ut av ulike velferdstjenester og ikke gi eierne sine store utbytter.

- Jeg er helt overbevist om at samarbeidet mellom offentlig og privat sektor innen helse, det vi kaller en velferdsmiks, vil være helt avgjørende i møte med utfordringene vårt velferdssamfunn står overfor. Velferdsmiks er noe vi har lang tradisjon for i Norge, og det er en suksessoppskrift vi må bygge videre på og videreutvikle, sier hun i en pressemelding.

En sentral rolle

Karita Bekkemellem, er meget fornøyd med å få Verås Eriksen med på laget.

- Lena har vært utlånt til NHO Geneo i oppstartsfasen av landsforeningen og gjort en formidabel jobb. Hun har sterke analyser og kjenner feltet godt. Det blir viktig når NHO Geneo skal representere medlemmene innenfor helse, velferd og omsorg, sier hun.

En del av løsningen

Rett før sommerferien la Bekkemellem frem rapporten Helsenæringens verdi. Rapporten slår fast at den private helsenæringen er en av landets raskest voksende næringer. Verdiskapning er nå høyere enn i de to primærnæringene jord- og skogbruk, og fiske-, fangst- og oppdrett samlet.

I det norske velferdssamfunnet er det en lang tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlige, private og ideelle bedrifter. Behovet for helsetjenester øker, samtidig som sektoren vil stå overfor store omstillinger i tiden som kommer.

- Det offentlige er – og skal være - ryggraden i det norske velferdstilbudet, men vi trenger et godt og sterkt samarbeid mellom offentlig- og privat sektor for å levere og utvikle morgendagens velferdstjenester. Det må vi som bransjeforening synliggjøre og der vil Lena spille en svært sentral rolle, sier Bekkemellem.

Verås Eriksen kommer til stillingen etter 4,5 år som kommunikasjonsrådgiver i NHO Service og Handel. Her har hun det siste halvannet året jobbet som prosjektleder for Velferdsmiks-prosjektet i helse- og velferdsbransjen. Hun er utdannet radio- og TV-journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen, og har jobbet som journalist i Mediehuset iTromsø og Bladet Nordlys.

NHO Geneo

NHO Geneo er en ny landsforening i NHO som favner bransjene som følger oss gjennom livet. Fra trygge og gode barnehager, via forebyggende helse og trening, nye medisinske løsninger og til god omsorg når et langt liv nærmer seg slutten. Landsforeningen samler bredden i helse- og velferdsnæringen, med rundt 1.050 medlemmer og 18.500 årsverk og konstituert direktør er Karita Bekkemellem.

Powered by Labrador CMS