Helse Sør-Øst gir 1 million kroner til rådgivning om spiseforstyrrelser, sier viseadministrerende direktør Jan Frich.

Bevilger 1 million til rådgivning om spiseforstyrrelser

Helse Sør-Øst tildeler én million kroner for å styrke arbeidet med rådgivning og veiledning om spiseforstyrrelser. – Midlene skal gå til tiltak som retter seg mot brukere og deres pårørende, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich.

Publisert Sist oppdatert

Midlene skal brukes til rådgivning og kurs for brukere, pårørende og andre, samt individuelle samtaler med personlig oppfølging. Støtten er et supplement til spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud til personer med spiseforstyrrelser.

Tildelingen går til disse organisasjonene:

  • Mental Helse Ungdom (200 000 kroner)
  • ROS – Rådgivningstjenesten for spiseforstyrrelser (400 000 kroner)
  • Spiseforstyrrelsesforeningen (400 000 kroner)

– De tre organisasjonene har litt ulike tilbud, og de utfyller hverandre på en god måte, sier Jan Frich. Han sier at brukerorganisasjonene og rådgivningstjenester er et viktig supplement til det øvrige tjenestetilbudet.

– Vi ser en økning i henvisninger av pasienter med spiseforstyrrelser. Behandlingskapasiteten i helsetjenesten er styrket, men vi mener også det er viktig å bidra til å styrke tilbudet om rådgivning til pasienter, pårørende og andre, sier han.

Powered by Labrador CMS