Helse og livsstil

Kreftsykepleierne Lotta Våde og Ida-Marie Nilsen har startet et mentorprogram som skal hjelpe kreftoverlevere tilbake i jobb - eller rett og slett hjelpe dem til å få tilbake livsgnisten

Kreftoverlevere får egne mentorer fra næringslivet

Kreftkompasset gir kreftoverlevere livsgnisten tilbake. Målet er å få flere tilbake til jobb og til sitt gamle liv.

Publisert

Mange kjenner kreftsykepleierne Lotta Våde og Ida-Marie Nilsen som programskaperne bak podcasten kreftkompasset som tar opp viktige temaer om mennesker som har overlevd kreft. Nå har sykepleierne tatt et nytt skritt videre med et mentorprogram som skal hjelpe kreftoverlevere tilbake i jobb – eller rett og slett hjelpe dem til å få tilbake livsgnisten og skape seg en bedre hverdag når kreftbehandlingen er over.

Lotta og Ida-Marie Nilsen har begge mer enn 20 års erfaring fra kreftomsorgen og opplevde i sine yrker at mange som overlevde kreft ikke fikk den hjelpen de behøver når behandlingen er avsluttet.

- Mange føler seg ikke friske selv om de ikke lenger har påvist kreft. De tror at de skal komme tilbake der de slapp, men slik er det ikke. Kreftoverlevere sliter ofte med å komme tilbake til et vanlig liv. Det er ikke uvanlig å føle at energien er borte og at man har mistet livsgnisten, sier Lotta Våde til HealthTalk.

- Med vår bakgrunn har vi møtt mange som har gjennomgått behandling for kreft. Flere av dem føler seg ikke friske, selv om de ikke lenger har kreft. Det er ikke uvanlig å føle at man har mistet noe av seg selv og gnisten i livet. Dette i kombinasjon med at man «burde» være takknemlig for å ha overlevd kan oppleves som svært utfordrende, sier Ida-Marie Nilsen.

Et stort udekket behov

Det finnes i dag et stort og udekket behov for støtte til personer som er ferdigbehandlet for kreft. Det gjelder for de som lever med og uten kreftsykdom. Mangel på oppfølging fører til stor psykisk og fysiske lidelse hos mange mennesker. Samfunnet bruker store ressurser på kreftbehandling, men etter at den er avsluttet opplever mange som fått behandling, at de er overlatt til seg selv. Ofte med store utfordringer. Siden antallet personer som lever videre etter sin kreftbehandling øker, er dette på vei å bli et stort problem for samfunnet, sier Våde.

Problemet krevde en løsning og Våde og Nilsen startet derfor Kreftkompassets mentorprogram. Visjonen er å legge til rette for medmenneskelig støtte, gode verktøy og målrettede aktiviteter for at personer behandlet for kreft skal finne sin vei videre i livet. Om lag 20 kreftoverlevere og like mange mentorer har så langt deltatt i de programmene som har blitt gjennomført. Tilbakemeldingene fra både kreftoverlevere, mentorer og mentorbedrifter er overveldenden gode.

Støttes av ledende bedrifter

- Vi er foreløpig i en tidlig fase, men vi merker at vi har fått stor oppslutning fra næringslivet - og denne høsten starter vi opp enda flere programmer, sier Ida.

Programmene gjennomføres i tett samarbeid med næringslivet. I det pågående programmet deltar Aker BP, Aker solutions, AF-gruppen, Norconsult, Scandic,Thermofisher og Veidekke.

- Bedriftene støtter en eller flere personer som har fått behandling for kreft i ett år. I tillegg kan bedriftene bidra med en eller flere mentorer som skal støtte deltakeren med det han eller hun vil forandre i hverdagen sin. Det kan for eksempel være å komme tilbake i jobb, få et sosialt nettverk eller bli fysisk aktiv, sier Ida-Marie Nilsen.

-Behovet er meget stort. Hvis vi skal ta frem noen tall fra kreftregisteret, så var det ved utgangen av 2017 nesten 300.000 menn og kvinner i Norge som hadde hatt kreft eller som levde med en kreftsykdom. Dette er nesten 90.000 flere enn ved utgangen av 2007. Det er med andre ord en betydelig økning i antall kreftoverlevere - og antallet er stigende. Flere som har hatt kreft kommer tilbake til jobb, men også flere blir uføre og risikerer å leve vanskelige liv dersom de ikke får oppfølging og hjelp. Kreftkompasset og våre gode støttespillere i næringslivet har en meget stor jobb å gjøre, sier Våde.

Verdifullt for næringslivet

Hvor lett er det egentlig å overbevise mentorbedrifter og ledere som vurderer å melde seg som mentorer at dette er noe som bedriften og mentorene bør bruke tid og krefter på.

- Mange ledere er blitt ledere fordi de er en dyktig fagperson eller kommer fra en annen rolle i bedriften. Ved å delta i mentorskapsprogrammet får bedriftene en unik mulighet til å utvikle deres ansatte. Mentorene følger opp en kreftoverlever i et år, noe som kan være utfordrende og ukjent men mest av alt meningsfylt. Programmet gir gode muligheter for å utvikle seg selv og sin lederkompetanse.

-Vi i Kreftkompasset setter rammene for programmet og kobler sammen tidligere pasienter og mentorer i par. I løpet av et år arrangeres tre dagsmøter med et program som gir deltakerne verktøyene de trenger for å jobbe godt sammen. Dette handler virkelig om å gå ut av komfortsonen - og det er vel det personlig vekst og utvikling dreier seg om, sier Våde.

Bedriftene bidrar økonomisk med 60 000 kroner for hver kreftoverlever de støtter. Av dette skal 50 000 dekke tre obligatoriske samlinger for mentorer og kreftoverlevere, samt en reise for deltakeren til Nepal for å besøke et bistandsprosjekt i regi av den norske bistandsorganisasjonen FORUT.

Utviklende for begge parter

Mentoren skal fungere som en person som kreftoverleveren får individuell støtte og oppbakking fra. Mentorene er ikke proffe hverken som mentorer eller på kreftsykdommen, men de skal for eksempel bidra med ideer, kontakter, erfaring og kunnskap. Våde og Nilsen mener at det ikke bare er kreftoverleveren som får muligheten til å utvikle seg gjennom programmet. Det gjør mentorene også.

- Mentoren skal følge opp en kreftoverlever i ett år. Det kan være utfordrende, men mest av alt meningsfylt, sier Nilsen.

- Ja, mange mentorer opplever nok en personlig utvikling når de er støtteperson for en som har gjennomlevd en alvorlig sykdom, uttaler Våde.

Reisen til Nepal gir nye perspektiver

Samtlige kreftoverlevere, og mentorene som ønsker det, får reise reise til Nepal hvor den norske bistandsorganisasjonen FORUT har prosjekter. Der besøker de barnehjem og sykehusavdelinger.

- FORUT får 10 000 av de pengene som bedriftene betaler. Og pengene går direkte til hjelpeorganisasjonen lokalt. Erfaringene våre er at dette er en tankevekkende og lærerik reise for både mentorer og deltakere. De får en økt forståelse av seg selv i møte med andre som er i vanskelig situasjon, sier Ida-Marie Nilsen.

Mange opplever fatigue og senskader

Mange forventer at helsen skal være som før etter kreftbehandlingen, men det er ofte langt fra virkeligheten. Det gjelder ikke bare den som har kreft, men også pårørende, venner, kolleger og arbeidsgivere. Om lag 35 % av kreftoverleverne opplever fatigue og preges av tretthet, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse og psykiske reaksjoner som angst for at kreften skal komme tilbake. Det kan også være en utfordring at man ikke har samme kapasitet som før, og mange er ikke i stand til å komme tilbake til jobb. Kilde: Kreftkompasset.

“Samfunnet bruker store ressurser på kreftbehandling, men etter at den er avsluttet opplever mange som fått behandling, at de er overlatt til seg selv. Ofte med store utfordringer.”

Ida-Marie Nilsen- Kreftkompasset

Powered by Labrador CMS