Roctavian er en engangsinfusjon og er den første godkjente genterapien for hemofili A

Den første genterapien for behandling av hemofili er godkjent i Europa

EU-kommisjonen har godkjent BioMarins engangsbehandling for pasienter med hemofili A. Markedsføringstillatelsen er en etterlengtet milepæl for en lovende genterapi. Prislappen er 15 millioner kroner.

Publisert

Behandlingen, som heter Roctavian (valoctocogene roxaparvovec), fikk betinget godkjenning for behandling av personer med alvorlig hemofili A, definert som pasienter som trenger regelmessig administrasjon av profylaktisk behandling for å avverge farlige blødningsepisoder.

I kliniske studier viste en enkeltdose Roctavian en 95 % reduksjon i blødningsepisoder over fire år og førte til en 96 % forbedring i pasientens behov for legemidler som forbedrer blodpropp.

Personer med hemofili A har en mutasjon i genet som er ansvarlig for å produsere faktor VIII, et protein som er nødvendig for å koagulere.

Engangsinfusjonen er den første godkjente genterapien for hemofili A og fungerer ved å levere et funksjonelt gen som er designet for å gjøre det mulig for kroppen å produsere faktor VIII på egen hånd uten behov for fortsatt hemofiliprofylakse.

Pris før rabatt: 15 millioner

Med EU-godkjenning i hånden jobber BioMarin nå for å sikre refusjon i alle EU og EØS-land. Jeff Ajer, selskapets kommersielle direktør, sa på en telefonkonferanse torsdag at planen er å umiddelbart lansere Roctavian i Tyskland, etterfulgt av Frankrike. Selskapet forventer at Roctavians listepris i Europa vil være «rundt» 1,5 millioner euro, eller omtrent 15 millioner kroner før rabatter, sa han.

- Denne godkjenningen i EU representerer et medisinsk gjennombrudd i behandlingen av pasienter med alvorlig hemofili A ,sier Johannes Oldenburg, direktør for hemofilisenteret ved universitetsklinikken i Bonn, Tyskland, i en uttalelse fra BioMarin. - Det er spennende å forestille seg mulighetene som enne godkjente genterapien representerer, som har vist en betydelig og vedvarende reduksjon i blødninger for pasienter, som potensielt kan bli frigjort fra byrden av vanlige infusjoner.

Hemofilipasienter, spesielt de med alvorlig sykdom, gjennomgår regelmessige infusjoner av faktor VIII for å forebygge eller behandle episoder med ukontrollert blødning. Disse behandlingene kan være dyre og, for noen, brysomme.

BioMarin opplyser at de vil sende inn en søknad om markedsføringstillatelse til FDA innen utgangen av september, og det er ventet at Roctavian vil få amerikansk godkjenning i midten av neste år.

Hemofili

I Norge har personer med hemofili sin egen pasientorganisasjon, Forening for blødere i Norge (FBIN). De jobber for å spre kunnskap om blødersykdommer og bidra til at blødere lever et mest mulig normalt liv.

På Oslo universitetssykehus har de opprettet en egen avdeling for sjeldne sykdommer, Senter for sjeldne diagnoser.

Her tilbys informasjon om hemofili og andre sjeldne sykdommer, ca. 70 diagnoser til sammen. De har rådgivning og kurs om å leve med en sjelden diagnose.

Tjenestene er rettet mot barn, unge, voksne og eldre brukere samt foreldre, søsken, andre pårørende og fagpersoner i hele landet.

Powered by Labrador CMS