- Dette er en invitasjon til alle som har gode ideer og noe å bidra med

Startskuddet har gått for den nye storsatsingen for å få mer fart og samarbeide mellom offentlig helsevesen og privat næringsliv. - Vi skal få til en bedre samskaping mellom offentlig sektor som har behovene og privat næringsliv som har løsningene, sier en av initiativtakerne, administrerende direktør Lena Nynmo Helli i helseklyngen Norway HealthTech.

Publisert Sist oppdatert

Med nysatsingen Health2B har Oslo Universitetssykehus, Forskningsparken og Norway HealthTech skapt en fysisk arena på over 1000 kvadratmeter der sykehuset åpner seg opp for næringslivet slik at reelle behov kan identifiseres og nye løsninger utvikles og implementeres raskere.

Enormt innovasjonsbehov

Oslo universitetssykehus med sine 24 000 ansatte, skal i årene som kommer bygge nye sykehus for 60 milliarder kroner og har et enormt behov for innovasjon som bidrar til nye løsninger. Nye Oslo Universitetssykehus er fellesnavnet på de fem bygge- og utviklingsprosjektene; Nye Radiumhospitalet, Storbylegevakten, Nye Aker, Nye Rikshospitalet og Ny Sikkerhetspsykiatri. Jan Olav Høgetveit er klinikkleder på Innovasjons- og teknologiklinikken på OUS. Han forteller at Nye OUS er ikke noe som flys inn og settes ned fiks ferdig.

Bjørn Erik Reinseth, adm.dir. Forskningsparken (t.v.), Lena Nymo Helli, adm.dir. Norway Health Tech og Jan Olav Høgetveit, klinikkleder Innovasjons- og teknologiklinikken, OUS

- Vår motivasjon og innsatsvilje for å få bedrifter, innovatører og næringsliv med på å utvikle gode løsninger er veldig stor - ja vi er helt avhengig av dette samarbeidet. Derfor er dette en invitasjon til alle som har gode ideer og noe og bidra med til å være med i et fellesskap som vil gi oss bedre helseløsninger, sier han.

Samskape morgendagens løsninger

- Vi ønsker å sette ny fart på innovasjon og nyskapning i sykehuset. Vi står overfor en ny hverdag der vi ikke kan løse behovet bare ved å ansette flere. Det betyr at i en fremtid hvor vi trolig vil ha mangel på helsearbeidere, kan nye bygg som er tilrettelagt for gode og effektive pasientforløp bidra til å avhjelpe dette. Jeg tror Health2B kan bli en unik arena for å få til et tettere samarbeide med private selskaper som vil gi oss bedre løsninger og det som skal til for å forbedre prosessene, sier Jan Olav Høgetveit.

Health2B er en fysisk samhandlingsarena og døråpner mellom offentlig og privat sektor og er plassert i Forskningsparken i Gaustadbekkdalen. Forskningsparken ligger strategisk plassert mellom Rikshospitalet, Universitetet og Ullevål sykehus.

- Forskningsparken huser oppstarts- og skaleringsbedrifter innen teknologi og helse og er et nav innen innovasjon og nyskaping, forteller Bjørn Erik Reinseth, adm.dir. Forskningsparken. Han bruker en analogi fra oljeindustrien for å forklare hva Health2B skal få til:

- Man kan jo tenke seg hvordan Norge hadde sett ut i dag dersom oljeselskapene på norske sokkel når de skal utvikle et nytt felt lukker seg inne på et mørkt rom og lager en kravspesifikasjon som de så sender til leverandørindustrien og velger det billigste tilbudet. Det vi vil få til på Health2B er å kople sykehuset med private aktører før selve anskaffelsesprosessen starter - der aktørene i fellesskap samskaper morgendagens løsninger, sier Reinseth.

Uforløst potensiale

- Det er et enormt uforløst potensiale i helsebransjen. Jeg tror denne satsingen også kan bidra til mer eksport av norsk helse- og velferdsteknologi. I dag eksporterer helsebransjen for om lag 28 milliarder kroner årlig, og målet er at dette tallet skal være 70 milliarder om åtte år. For å lykkes med eksport trenger bedriftene er godt hjemmemarked og det skal vi bidra til med denne satsingen, sier Lena Nymo Helli.

Health2B setter mål av seg til å bli et nasjonalt og senere et internasjonalt konsept.

Powered by Labrador CMS